برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب در امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند

برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب در امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند + تصاویر

( دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ خورشیدی )

برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب در امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند + تصاویر

( عکس از بهروز اسماعیلی )

( زمزار )