استقبال کرکوندی ها از هیئت محمدیه و رضوی شیراز

استقبال کرکوندی ها از هیئت محمدیه و رضوی شیراز + تصاویر

( چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ خورشیدی )

استقبال کرکوندی ها از هیئت محمدیه و رضوی شیراز + تصاویر

( عکس از داوود بهرامی )

( زمزار )