شهید حاج اسماعیل بهرامی

شهید حاج اسماعیل بهرامی

( جهادگر خستگی ناپذیر )

شهید حاج اسماعیل بهرامی کرکوندی

( فرزند: علی اکبر )

طلوع: ۱۳۳۴ خورشیدی

عروج: ۴ اسفندماه ۱۳۶۲ خورشیدی

محل شهادت: پاسگاه زید

ما، در نبرد باطل و حق با درفش حق              بر قله ی همیشه رفیع شجاعتیم

در باور تمامی بی باوران خاک             ما شعله ی ستاره ی صبح بشارتیم

*

*

عکس هایی از شهید حاج اسماعیل بهرامی

( زمزار )

بیشتر بخوانید
شهید رمضانعلی رفیعی