حضور کونگ فو کاران کرکوندی در تیم ملی

حضور کونگ فو کاران کرکوندی در تیم ملی + عکس

( برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی کونگ فو در شهر آبادان – اسفندماه ۹۵ )

حضور کونگ فو کاران کرکوندی در تیم ملی + عکس

در این مسابقات آقایان حسین رحمانی و میکائیل ملت با برتری مقابل حریفان به اردوی تیم ملی ایران راه یافتند.

حضور کونگ فو کاران کرکوندی در تیم ملی حضور کونگ فو کاران کرکوندی در تیم ملی حضور کونگ فو کاران کرکوندی در تیم ملی

( زمزار )