(تصاویر) بازسازی حرم امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند در دهه 70 خورشیدی

(تصاویر) بازسازی حرم امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند در دهه ۷۰ خورشیدی

( عکس ها و خاطره ها )

(تصاویر) بازسازی حرم امامزاده حلیمه خاتون (س) کرکوند در دهه ۷۰ خورشیدی

( تصاویر ارسالی : داود بهرامی )

( زمزار )