روز معلم

(متن زیبا) من معلّم هستم

( متن زیبا برای روز معلم )

«من معلّم هستم»

هرشب از آینه ها می‌پرسم :
به کدامین شیوه ؟
وسعت ِ یادِ خدا را
بکشانم به کلاس؟
بچه ها را ببرم تا لب ِ دریاچه یِ عشق؟
غرق ِ دریایِ تفکّر بکنم؟
با تبسّم یا اخم؟

«من معلّم هستم»

نیمکت ها نفس ِ گرم ِ قدم‌هایِ مرا می‌فهمند
بال هایِ قلم و تخته سیاه
رمز ِ پرواز ِ مرا می‌دانند
سیب ها دست ِ مرا می‌خوانند….

«من معلّم هستم»

درد ِ فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن
همگی مال من است….

( روز معلم بر تمامی معلمان عزیز مبارک باد )

( زمزار )

همچنین ببینید

چند جمله زیبا برای آرامش در زندگی

( متن زیبا درباره زندگی ) چند جمله زیبا برای آرامش در زندگی  تمام عددهای …