راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند

راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند + عکس

( تیرماه ۱۳۹۶ خورشیدی )

راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند + عکس

سخنران : حجت الاسلام صالحیان (مسئول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان)

عکس از شهرام بهرامی

راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند راهپیمایی روز قدس در شهر کرکوند

( زمزار )