دعای روز عرفه

(عکس) برگزاری دعای پرفیض روز عرفه

( امامزاده حلیمه خاتون سلام الله علیها شهر کرکوند – شهریورماه ۹۶ خورشیدی )

(عکس) برگزاری دعای پرفیض روز عرفه

عکس از محمد رفیعی

دعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفهدعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفه دعای روز عرفه

( زمزار )