پنجمین یادواره شهدای کرکوند

(تصاویر) پنجمین یادواره شهدای شهر کرکوند و محلات

( یادواره ۳۷ شهید سرافراز جنگ تحمیلی )

(تصاویر) پنجمین یادواره شهدای شهر کرکوند و محلات

( دیماه ۱۳۹۶ خورشیدی ) (با حضور آیت الله طباطبایی نژاد ، امام جمعه محترم شهر اصفهان و مسئولین شهرستان مبارکه و مردم شهید پرور در جوار حرم مطهر امامزاده حلیمه خاتون(س) کرکوند برگزار شد)

(عکس: شهرام بهرامی )

پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند پنجمین یادواره شهدای کرکوند

( زمزار )