زمستان 96 کرکوند

(عکس روز) برف زمستانه

(عکس روز)

برف زمستانه

زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد
چه شادباشی ازین خوب تر که برف آمد

زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند زمستان 96 کرکوند

( زمزار )

بیشتر بخوانید
عکسهایی از بارش برف 88 کرکوند (بوستان ملت)

همچنین ببینید

عکس هایی از بارش برف در زمستان 1395 خورشیدی در کرکوند

(تصاویر) زمستان ۹۵ کرکوند

( عکس هایی از بارش برف در زمستان ۱۳۹۵ خورشیدی در کرکوند ) (تصاویر) زمستان …