جمعه , مهر ۴ ۱۳۹۹
امام حسن مجتبی

(شعر) دیده‌ها سوی تو ای دلبر شیرین سخن است

( اشعار ولادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه )

 دیده‌ها سوی تو ای دلبر شیرین سخن است … (شعر از محمد حیاتی)

این چه شور است عزیزان که بهر انجمن است

شـاد و خـرم دل یـــاران و بـه دور از مــحــن اسـت

هــر طـرف مـی‌گـذرم بـانـگ طـرب مـی‌شــنـــوم

 زانـکـه مـیـلاد حـسـن نـور دل بـوالـحـسـن اسـت

دخـتــر خـتــم رســولان پـــســـری آورده اســـت

کـه جـمـالـش حـسـن و نـام نـکـویش حسن است

ســروی آزاد عــیـــان گـشـتـه کــه از خـرمیـش

جـلـوه بـاغ بـهـشـت است و صفای چمن است

 شـهــر یـثـرب شـده فـرخـنـده ز مـیــلاد حــســن

وز تـجـلـی رخ او بـر مـه و خور طعنه زن است

تـهـنــیـت گــوی مــلائــک بـه زمــیــن آمـــده‌انـد

 که فضا خوش نفس از مشگ و عبیر ختن است

 شـیــعــیــان شــاد و فـرحـنـاک ز مـولـود حسن

شادمان خاطـر سرگشته هر مرد و زن است

 صـبــر ایــوب فــرامـوش شــد از خــاطــره‌هــا

 دیـده خـلـق جـهـان خـیره به صبر حسن است

پـســر فــاطــمـه از مــهــر بــه یــاران نـظــری

 دیـده‌هـا سـوی تـو ای دلـبـر شیرین سخن است

تـو «حـیاتی» چه غـم از وحشت محشـر داری

کـه حـسـن روز جـزا دافـــع رنـج و مِـحـن اسـت

*

*

امام حسن مجتبی

( زمزار )

همچنین ببینید

ظهور امام زمان

(دلنوشته) ای منجی دل‌های خزان دیده، کجایی؟

( سروده های انتظار حضرت مهدی عج ) ای منجی دل‌های خزان دیده، کجایی؟ … …