خدایا

(دلنوشته) درد دلم با تو هزار خط باشد

( دلنوشته های درد و دل با خدا )

متن های خدایی

ای نام تو آغازگر
وصف تو را چگونه ؟
درد دلم با تو هزار خط باشد
می نویسم حالا
می شنوم فردا
دفتر خاطراتم
پر شده از پریشانی هنگام ها
حیف که به خاطرم نیست نام ها…
سردم شده خدا
پس کو…
…گرمای محبت او؟
همچنان می نویسم
همچنان منتظرم
دردلم با تو هزار اشک باشد
من طاقت دوری هیچ ندارم!
از تیشه ی فرهاد…
به سر کوه غم من
خونی آمد شیرین
تلخ تر از تلخی خون
می نویسم اینجا
می شنوم هرجا
ای خدا!
هر صفحه از دفترم
نام کسی بودآشنا
حیف که به خاطرم نیست نام ها…
که اگر بود
می نوشتم حالا
می شنیدم فردا

 شاعر مصطفی صادق پور (مهدیار)

*

*

*

 نمی دانم خداوندا …
در این وادی که عالم سر خوش است و دلخوش است و جای خوش دارد…
کدامین حالت و حال و دل عالم نصیب خویشتن سازم.
نمی دانم خداوندا …

<< بیشتر بخوانید  بر منظری از چشم دل سیمـای ماه آمـــد شبی...(الیار)

به جان لاله های پاک و والایت نمی دانم
دگر سیرم خداوندا…
دگر گیجم خداوندا…
خداوندا تو راهم ده …
پناهم ده …

*

*

*

بارالها
از کوی تو بیرون نشود پای خیالم
نکند فرق به حالم
چه برانی، چه بخوانی
چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی
نه من آنم که برنجم
نه تو آنی که برانی
نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
در اگر باز نگردد نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی
کس به غیر از تو نخواهم
چه بخواهی چه نخواهی
باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی …

*

*

*

خدﺍﻭﻧﺪﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ…
ﺧﻮﺩﻣﺤﻮﺭﯼ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ
ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﭘﺎﮐﯿﻢ ﺭﺍ.

ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺒﺨﺶ …
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﺻﺒﺮ
ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ….

<< بیشتر بخوانید  بهار را بهانه کن (شعر)

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﮕﺮﺩﻡ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻭ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ
ﮐه ﺍﻭﻟﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺴﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﺍ ….

*

*

*

 الهی …
سه خصلت است که نمی گذارد از درگاهت چیزی بخواهم ،
و فقط یک خصلت است که مرا به آن ترغیب می کند ؛

آن سه خصلت عبارتند از :
فرمانی که داده ای و من در انجامش درنگ کرده ام ،
و کاری که مرا از آن نهی فرمودی ولی من بدان شتافته ام ،
و نعمتی است که عطا فرموده ای ولی من در شکرگزاریش کوتاهی نموده ام …

و اما تنها مساله ای که مرا به سویت می خواند :
تفضل و مهربانی تو به کسی است که به آستانت روی آورده ،
و چشمِ امید به تو بسته است …

همه ی لطف و احسانت از روی تفضل ،
و همه ی نعمتهایت بی سبب و بدونِ زمینه ی استحقاق است …

<< بیشتر بخوانید  با دیده دل اگر رضا را بینی... دلنوشته ای برای امام رضا (ع)

*

*

*

دلم کمی خدا می خواهد …
کمی سکوت …
کمی آخرت …
دلم دل بریدن میخواهد …
کمی اشک …
کمی بهت …
کمی آغوش آسمانی …
دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست ! و یک خدا ؟!
تا کمی با هم قدم بزنیم
فقط همین …
*

*

*
خدایا
وقتی همه چیز را به تو می سپارم،
نورِ بی کرانِ تو در من جریان می یابد؛
و دعایم به بهترین شیوه ی ممکن متجلی می شود . . .
پس هم اکنون خود را در آغوش تو رها می کنم،
تا تمام آشفتگی ها و سردرگمی هایم،
در حضور امن و گرمِ تو،
به آرامی ذوب شوند و از میان بروند…

*

*

*

خدایا
در همه عالم گشتم و غیر تو هیچ کس را نیافتم.
از همه یک روز جدا می شوم، ولی نمی خواهم روزی برسد که لحظه ای دوری ترا حس کنم.
همه ی اطرافیان برای رسیدن به هدف خود، دوستی و رفاقت را بر می گزیدند و سپس خنجری بر پشت من فرود آوردند.

<< بیشتر بخوانید  اشعاری در ارتباط با سخاوت

تنها کسی که همیشه و تا آخر راه با من بود و در تمامی سختی ها و موانع این دنیا همراهم بود ، تو بودی و لاغیر .
حال تنها کسی که از دلم باخبر است، جزء ذات مقدس تو نمی تواند باشد.
پس چه کنم که نمی توانم خواسته ام را از کسی غیر از خودت طلب نمایم، چون هر چه هست در ید الهی توست و بس .
حال از تو می خواهم که مرا همچون گذشته کمک نمایی و راهنمای خوبی در راههای پرخطر روزگارم باشی.

*

*

*

ساده می گویم : خـدایــا دوسـتـت دارم …
به تو من خیره می گردم ؛
به این جنگل …
به این برکه …
به خط نور …
به این دریا …
به رقص آب …
به این افسون بی همتا …
چه باید گفت؟
کمک کن واژه ها را بر زبان آرم ؛
بگویم لحظه ای از تو …
از این زیبائی روشن ،
از این مهتاب …
بریزم با نسیم و گم شوم در شب ؛
بخندم با تو لختی در کنار آب …
زبانم گنگ و ذهنم کور ،
تنم خسته ، دلم رنجور …
تمام واژه ها قامت خمیده ،
ناتوان …
بی نور ….
پر از پیچیده گیست این ذهن ناهموار ؛
سکوت واژه ها درهم تنیده ،
مثل یک آوار …
من از پیچیده گی ها سخت بیزارم ؛
تو با من ساده می گویی و من هم ساده می گویم :
” خـدایــا دوسـتـت دارم “

<< بیشتر بخوانید  شعر های عاشقانه

( زمزار )

همچنین ببینید

متن های زیبا برای شکرگزاری از خدا

متن های زیبا برای شکرگزاری از خدا

( جملات پیامکی شکرگزاری خداوند ) متن های زیبا برای شکرگزاری از خدا خدایا شکر …