یکشنبه , اسفند ۱۷ ۱۳۹۹
صله رحم

۴۰ حدیث درباره صله رحم

( سخنان حکیمانه )

۴۰ حدیث درباره صله رحم

خداوند:
خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید! و به پدر و مادر خوبى کنید و همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و هم نشین و در راه ماندگان و بردگان (خدمتکاران) خود، زیرا خداوند، کسى را که متکبّر و فخرفروش است، دوست ندارد.

[سوره نساء، آیه ۳۶]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

صدقه بجا، نیکوکارى، نیکى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوش بختى تبدیل و عمر را زیاد و از پیشامدهاى بد جلوگیرى مى کند.
[نهج الفصاحه، ح ۱۸۶۹]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید میهمانش را گرامى دارد.
[کافى، ج ۶، ص ۲۸۵، ح۱]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده حسنه، رابطه با برادران [دینى]، بیست حسنه و صله رحم، بیست و چهار حسنه دارد.
[کافى، ج ۴، ص ۱۰، ح ۳]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

میهمان، روزى خود را مى آورد و گناهان اهل خانه را مى برد.
[بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۴۶۱، ح ۱۴]

امام على علیه السلام:

صله رحم، محبّت آور است و دشمنى را از بین مى برد.
[غررالحکم، ح ۵۸۵۲]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

هر خانه اى که میهمان بر آن وارد نشود، فرشتگان واردش نمى شوند.
[جامع الأخبار، ص ۳۷۸]

پیشنهاد شده برای شما:
جملات قصار بزرگان

امام على علیه السلام:

با صدقه و صله رحم، گناهان خود را پاک کنید و خود را محبوب پروردگارتان گردانید.
[غررالحکم، ح ۷۲۵۸]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

هیچ کس نباید بیش از توانش خود را براى میهمان به زحمت اندازد.
[کنزالعمال، ح ۲۵۸۷۶]

امام على علیه السلام:

صله رحم، نعمت ها را فراوان مى کند و سختى ها را از بین مى برد.
[غررالحکم، ح ۵۸۳۶]

امام رضا علیه السلام:

مردى، امیر المؤمنین علیه السلام را به میهمانى دعوت کرد . حضرت فرمودند :مى پذیرم به شرط این که سه قول به من بدهى . عرض کرد : چه قولى اى امیر المؤمنین؟ فرمودند : ازبیرون چیزى براى من تهیه نکنى ، حاضرى خانه ات را از من دریغ ننمایى و به زنو فرزندنت زور نگویى . عرض کرد : قبول مى کنم اى امیر المؤمنین . پس على بن ابىطالب علیه السلام دعوت را پذیرفتند .
[عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۴۵، ح ۱۳۸]

امام على علیه السلام:

زکاتِ رفاه، نیکى با همسایگان و صله رحم است.
[غررالحکم، ح ۵۴۵۳]

امام صادق علیه السلام:

ابن ابى یعفور: در خانه امام صادق علیه السلام میهمانى را دیدم که روزى براى انجام کارى برخاست . حضرت او را از آن کار منع کردند و شخصا آن کار را انجام دادند و فرمودند :رسول خدا صلی الله علیه و آله از به کار گرفتن میهمان ، نهى فرموده است .
[کافى، ج ۶، ص ۲۸۳، ح ۱]

امام باقر علیه السلام:

ثواب صله رحم سریع تر از هر کار خیرى به انسان مى رسد.
[کافى، ج ۲، ص ۱۵۲، ح ۱۵]

پیشنهاد شده برای شما:
گفتار ناب و آموزنده

پیامبر صلی الله علیه و آله:

انسان را همین گناه بس، که آنچه را که تقدیم برادران میهمان خود مى کندکم شمارد و میهمان را همین گناه بس، که آنچه را که میزبانشان براى آنها فراهم مى کندکم شمارد.
[محاسن، ج ۲، ص ۴۱۴، ح ۱۶۵]

امام صادق علیه السلام:

صله رحم، اعمال را پاکیزه، اموال را بسیار، بلا را برطرف و حساب (قیامت) را آسانمى کند و مرگ را به تأخیر مى اندازد.
[کافى، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۳۳]

امام باقر علیه السلام:

هرگاه یکى از شما به خانه برادرش وارد شد، هر جا صاحب خانه گفت همان جابنشیند، زیرا صاحب خانه به وضع اتاق خود از میهمان آشناتر است.
[قرب الإسناد، ص ۶۹، ح ۲۲۲]

امام صادق علیه السلام:

صله رحم و نیکى، حساب (قیامت) را آسان و از گناهان جلوگیرى مى کند.
[کافى، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۳۱]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

میهمان تا دو شب پذیرایى مى شود، از شب سوم از اهل خانه به شمار مى آید و هرچه رسید بخورد.
[کافى، ج ۶، ص ۲۸۳، ح ۱]

امام صادق علیه السلام:

صله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاکیزه جان مى نماید و روزى را زیادمى کند و مرگ را به تأخیر مى اندازد.
[کافى، ج ۲، ص ۱۵۱، ح ۶]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

پیشنهاد شده برای شما:
جملات قصار و زیبای امام سجاد(علیه السلام)

غذاى مردم فاسق را نخور.
[امالى طوسى، ص ۵۳۵]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسایگى، شهرها را آباد و عمرها را زیاد مى کند.
[نهج الفصاحه، ح ۱۸۳۹]

امام رضا علیه السلام:

سخاوتمند، از غذاى مردم مى خورد، تا مردم از غذاى او بخورند، اما بخیل از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نیز از غذاى او نخورند.
[عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۱۵، ح ۲۶]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

هر کس با جان و مال خود در راه صله رحم کوشش کند، خداوند عزّوجلّ پاداش یکصد شهید به او مى دهد.
[من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۶]

امام على علیه السلام:

غذاى جسم، خوردن و غذاى روح، خوراندن است.
[مشکاه الأنوار، ص ۵۶۱]

امام على علیه السلام:

صله رحم، از بهترین خصلت هاى بزرگواران است.
[غررالحکم، ح ۵۸۸۲]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

غذاى سخاوتمند، داروست و غذاى بخیل، درد.
[بحارالأنوار، ج ۷۱ ، ص ۳۵۷، ح ۲۲]

امام على علیه السلام:

به راستى که صله رحم از واجبات اسلام است و خداى سبحان، امر فرموده که آن را گرامى بدارند و خداوند متعال با هر کس که صله رحم کند، رابطه برقرار مى کند و با هر کس که قطع رحم کند، قطع رابطه مى کند و هر کس که صله رحم را گرامى بدارد، گرامى اش مى دارد.
[غررالحکم، ح ۳۶۵۱]

امام على علیه السلام:

[روزى] امام على علیه السلام غمگین دیده شد علت را از ایشان جویا شدند. فرمودند: چونهفت روز است که میهمانى بر ما وارد نشده است.
[مناقب آل ابى طالب، ج ۱ ، ص ۳۴۷]

پیشنهاد شده برای شما:
چهل حديث منتخب گهربار از امام زمان (عج)

امام على علیه السلام:

حفظ نعمت ها در صله رحم است.
[غررالحکم، ح ۴۹۲۹]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

ولیمه (سور) دادن، روز اول حق است و روز دوم احسان، از دو روز که گذشت،خودنمایى و شهرت طلبى است.
[کافى، ج ۵، ص ۳۶۸، ح ۴]

امام على علیه السلام:

هرگاه مردم قطع رحم کنند، ثروت ها در دست افراد شرور قرار مى گیرد.
[کافى، ج ۲، ص ۳۴۸، ح ۸]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

به حاضران و غایبان امت خود سفارش مى کنم که دعوت مسلمان را، گرچه از فاصله پنج میل (حدود ۱۰ کیلومتر)، بپذیرید، زیرا این کار جزو دین است.
[محاسن، ج ۲، ص ۴۱۱، ح ۱۴۲]

امام صادق علیه السلام:

بهترین صله رحم، خوددارى از آزار و اذیت خویشاوندان است .
[بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۸۸ ، ح ۱]

امام صادق علیه السلام:

هرگاه برادرت ناخوانده بر تو وارد شد، همان غذایى که در خانه دارى برایش بیاور وهرگاه او را دعوت کردى در پذیرایى از او خودت را به زحمت بینداز.
[محاسن، ج ۲، ص ۴۱۰، ح ۱۳۸]

امام صادق علیه السلام:

صله رحم نمایید و به برادران (دینى) خود نیکى کنید، هر چند با سلام کردن خوب ویا جواب سلام خوب باشد.
[کافى، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۳۱]

پیشنهاد شده برای شما:
10 حدیث زیبا در مورد برکت در زندگی

پیامبر صلی الله علیه و آله:

هر کس دوست دارد که خدا و رسولش او را دوست داشته باشند، با میهمان خودغذا بخورد.
[تنبیه الخواطر، ج ۲، ص ۱۱۶]

امام صادق علیه السلام:

صله رحم، خانه ها را آباد و عمرها را طولانى مى کند، هر چند صله رحم کنندگان مردمان خوبى نباشند.
[امالى طوسى، ص ۴۸۱، ح ۱۸]

امام صادق علیه السلام:

هرگاه یکى از شما به میهمانى دعوت شد، فرزندش را به دنبال خود راه نیندازد که اگر چنین کند، کار حرامى کرده و غاصبانه وارد خانه میزبان شده است.
[کافى، ج ۶ ، ص ۲۷۰، ح ۱]

امام رضا علیه السلام:

به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید.
[عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۶۵]

پیامبر صلی الله علیه و آله:

میهمانى یک روز و دو روز و سه روز است، بعد از آن هر چه به او دهى صدقه محسوب مى شود.
[کافى، ج ۶ ، ص ۲۸۳، ح ۲]

( زمزار )

همچنین ببینید

وفای به عهد

احادیثی گهربار درباره اهمیت وفای به عهد و پیمان

( سخنان حکیمانه )  احادیثی گهربار درباره اهمیت وفای به عهد و پیمان خدا در …