جمعه , مهر ۴ ۱۳۹۹
اینگونه نگاه کنید

اینگونه نگاه کنید !

نگاه درست زندگی!

مرد را به عقلش نه به ثروتش
::

زن را به وفایش نه به جمالش
::

دوست را به محبتش نه به کلامش
::

عاشق را به صبرش نه به ادعایش
::

مال را به برکتش نه به مقدارش
::

خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
::

اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش
::

غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
::

درس را به استادش نه به سختیش
::

دانشمند را به علمش نه به مدرکش
::

مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش
::

نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
::

شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
::

دل را به پاکیش نه به صاحبش
::

جسم را به سلامتش نه به لاغریش
::

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

::::::::

در انتشار آنچه خوبیست و ردی از عشق در آن هست
آخرین نفر نباشید!

______

(بیتوته)

مجله تفریحی زمزار

همچنین ببینید

باب مارلی

جملات کوتاه و آموزنده باب مارلی

( سخنان زیبا از باب مارلی ) جملات کوتاه و آموزنده باب مارلی تنها برخی …