هیزم شکن تبر میزد

هیزم شکن تبر میزد!

هیزم شکن تبر میزد!

هیزم شکن تبر میزد بر تنه‌ی درخت…درخت از مرگ و از افتادن نمی‌ترسید…نگرانی‌اش از این بود که آن پرنده‌ای که سال‌ها پیش کوچ کرده بود، روزی باز گردد و جایی برای استراحت نداشته باشد!!

*****

بازیگوش بودم
اینکه تمام عمر مشق نام تو می‌کنم
تنبیه خداست!!

*****

مزاحم آدمی که مشغول فراموش کردن شماست نشوید!…

هیچ قاتلی دوست ندارد هنگام کشتن کسی، مزاحمش شوند!!
———
(سیمرغ)
بیشتر بخوانید
جملات کوتاه و زیبای کنفسیوس

همچنین ببینید

روز زن

متن ها و جملات زیبا برای روز زن

( جمله های عاشقانه برای تبریک روز زن ) متن ها و جملات زیبا برای …