خوشبختی هماهنگی آرزوها با حوادث روزگار است

خوشبختی هماهنگی آرزوها با حوادث روزگار است…

جمله های فسلفی مهر۹۱ ؛

خوشبختی هماهنگی آرزوها با حوادث روزگار است…
::
::
برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود ؛ باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود…
::
::
در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست که هیچ یک از ما را شایسته نیست که از دیگران عیب جویی کنیم !
::
::
سرچشمه ی خیانت “دروغ” است و سرچشمه ی دروغ “ترس” و سرچشمه ی ترس گذشته ای ست که تو را ساخته است…
::
::
برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروی !
::
::
در این دنیا از دو راه می توان موفق شد :
یا از هوش خود یا از نادانی دیگران !
“لابر ویر”
::
::
کلماتی که از دهانتان بیرون می آیند ، ویترین فروشگاه شعور شماست !
::
::
مهم بودن رو فراموش کن !
تیتر روزنامه ی یکشنبه ، زباله ی روز دوشنبه است …
::
::
عادت، دستان مارا هوشمند تر و هوش مارا بی دست و پا تر می سازد …
نیچه
::
::
شاید رسم روزگار و ما مردم این شده که:
هیچ موقع به داشته هامون فکر نمی کنیم و فقط فقط حسرت نداشته هامون رو می خوریم …
::
::
آدم های دنیای ما تا وقتی خودمان هستیم قبولمان ندارند …
::
::
بعضی ها برای به جایی رسیدن و بعضی ها بعد از به جایی رسیدن ، همه چیز را زیر پا می گذارند …
::
::
انسان به وسعت تفکرش آزاد است…
::
::
چه دلمان بخواهد چه دلمان نخواهد ، خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد ما چیزی که دلمان می خواهد را داشته باشیم …
::
::
اگر خود را تغییر دهی ، تغییر جهان را آغاز کرده ای ؛ با تغییر تو ، بخشی از جهان تغییر کرده است !
::
::
به این فکر نکنید که چه روزایی رو از دست دادید، به این فکر کنید که چه روزایی رو نباید از دست بدید !
::
::
فقط یک گناه وجود دارد و آن دزدی است ، دروغ که بگویی حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی !

——————–

(پاتوق)

مجله تفریحی زمزار