احادیث ناب از امام رضا (ع)

احادیث ناب از امام رضا (سلام الله علیه)

۲۰ حدیث از احادیث ناب امام رضا (سلام الله علیه)؛

۱- بهترین و ارزنده ترین خصلت ها : انجام کارهای نیک، فریاد رسی بیچارگان و بر آوردن آرزوی آرزومندان است.

۲- از بخششی که زیان آن برای تو بیش از سودی است که به برادرانت میرسد خودداری کن.

۳- ایمان عبارت است از : اقرار به زبان ،‌شناخت با قلب و عمل نمودن با اعضاء و جوارح

۴-  بالاترین درجه عقل خودشناسی است

۵- آن کس که برای رضای الله کسی را به برادری گزیند خانه ای را در بهشت بدست آورده است .

۶- بهترین ثروت شخص و برترین اندوخته اش صدقه است

۷- خوش خلقی دو گونه است : فطری و اختیاری ولی صاحب خلق خوش اختیاری برتر است

۸-  شکیبایی بر بلا زیبا و پسندیده است ولی برتر از آن صبر در برابر محّرمات است

۹- سرآمد طاعت الله تعالی صبر و رضاست

۱۰-  عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است

۱۱-  با دوستان فروتن باش ، از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده رو باش

۱۲-  در شگفتم از آن کس که بردگان را با دارایی خود می خرد و آزاد می‌کند چگونه آزادگان را با اخلاق خوش خود نمی خرد .

۱۳-  بی اعتنایی به دارایی مردم ، بهتر از بذل و بخشش است

۱۴-  یاری کردن ناتوان ، بهتر از صدقه دادن است.

۱۵- بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود .

۱۶-  برای کودک شیری بهتر از شیر مادرش نیست

۱۷-  آن کس که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد برده است ملامت کند.

۱۸- کسی که بیدادگری پیشه کند ، از عقوبت ایمن نخواهد ماند .

۱۹- کسی که بخواهد بی نیازترین مردم باشد ، باید به آنچه نزد الله تعالی است اطمینان داشته باشد .

۲۰-  آن که در راه حق صبر کند ، الله تعالی بهتر از آنچه در برابرش صبر کرده است بدو عوض خواهد داد .

(بیتوته)

مجله تفریحی زمزار