پنجشنبه , اسفند ۱۴ ۱۳۹۹

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ابیات نظیری نیشابوری

میَم در جام و ماهم تا سحر در روزنست امشب … (نظیری نیشابوری)

رنگین کمان زیبا

( شعر زیبا ) میَم در جام و ماهم تا سحر در روزنست امشب … (نظیری نیشابوری) میَم در جام و ماهم تا سحر در روزنست امشب دو دستم تا به وقت صبح طوق گردنست امشب دو چشم حجله آئین بسته اندر گریهٔ شادى درو بام از چراغان سرشکم روشنست …

بیشتر بخوانید »