بایگانی/آرشیو برچسب ها : Bennett’s Butterflyfish

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)+عکس پراکنش این ماهی از سواحل شرقی آفریقا تا هند و چین، ژاپن، جزایر اقیانوس کبیر تا تاهی تی (ولی به جزایر هاوایی نمی‌رسد)می رسد. دارای بدنی زرد رنگ بوده که لکه ای سیاه رنگ(خال بزرگ سیاه) روی بدن آن با حلقه آبی رنگی احاطه …

بیشتر بخوانید »