بایگانی/آرشیو برچسب ها : Chaetodontidae

پروانه ماهی ها (Chaetodontidae)

عکس پروانه ماهی ها

پروانه ماهی (Chaetodontidae/Butterflyfish) در گذشته فرشته ماهی ها و پروانه ماهی ها را با هم در طبقه بندی ماهی ها قرار می دادند، در صورتی که بررسی های اخیر نشان داده اند که باید آن ها را در تقسیم بندی های جداگانه قرار داد.پروانه ماهی ها فاقد خار بزرگ روی …

بیشتر بخوانید »