دلتنگی ها

دلم برایت تنگ است

دلم برایت تنگ است …

خنده ام می گیرد وقتی پس از مدت ها بی خبری بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری

می گویی: دلم برایت تنگ است.

یا مرا به بازی گرفته ای

یا معنی واژه هایت را خوب نمی دانی…

دلتنگی ارزانی خودت. من دگر دلم را به خدا سپرده ام

*****

می ترسم

می ترسم که بازی تمام شود!

لحظه ی دیدار

دستانم را پنهان می کنم

مبادا بفهمی

همه چیزم را باخته ام!

*****

نمی دانم چـرا ؟!

این روزهـا

در جواب هـــركه از حالم می پرسـد

تا می گویـم: ” خوبــــــــم “

چشمانم

خیس می شود!

گردآوری: زمزار

همچنین ببینید

عاشقانه

(پیام های عاشقانه) در پيش نگاه تو زبانم بسته است

( پیامک های عاشقانه ) (پیام های عاشقانه) در پيش نگاه تو زبانم بسته است …