پیامک خنده دار
پیامک خنده دار

پیامک خنده دار جمله سازی ها

متن ها و جمله های خنده دار با موضوع جمله سازی؛

دو تا حیوان دو زیست نام ببر؟ می گه : قورباغه و برادرش
::
از غضنفر می پرسن نخست وزیر (نخست و زیر) به انگلیسی چی می شه؟
می گه :First And Under !
::
به غضنفر میگن با پلنگ جمله بساز میگه : تو فوتبال خورده بودم زمین ، میلنگیدم راه میرفتم ، دوستم منو دیده میگه چیزی شده میلنگی ؟ میگم : پـَ نه پـَـ لنگ میزنم که یاد تیمور لنگ رو زنده نگه دارم
::
درازترین شب سال چه شبیه؟
شبی که قهر کنی شام نخوری !
::
::
معلم: رضاجان با “تکراری” یه جمله بساز
رضا: دیشب تلویزیون فیلم سینمایی داشت…
::
::
به یه نفر میگن با صداقت جمله بساز میگه : داشتم با تلفن حرف می زدم صدا قطع شد!
::
::
به اسمال آقا گفتن با ترکیه یه جمله بساز! میگه: از من خرتر کیه ؟!
::
::
به فرشاد میگن:با اسم خودت جمله بساز.
میگه:روح غضنفر شاد.
به دختره میگن شوهرچندتا حرف داره؟ میگه اگه پیدابشه که دیگه حرف نداره!
::
::
به یکی میگن با اب جمله بساز میگه لوله
::
::
به یکی می گن با فرشاد جمله بساز می گه : روح غضنفر شاد
::
::
به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟
::
::
به حیف نون می گن: با توله سگ جمله بساز؟ می گه : طول سگ ضرب در عرض سگ، مساوی است با مساحت سگ!
::
::
به معتادی گفتند با ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ جمله بساز. گفت : چلا پنجه می کشی؟ چلا شیشه می شکنی؟ چلا هف نمی زنی ؟ چلا هشتی ناراحت؟
::
::
به غضنفر میگن: با «حیدر» جمله بساز، میگه: اومدم در خونتون هی در زدم، هی در زدم، هیچکی درو باز نکرد. بهش میگن: نه بابا، با «آقا حیدر» جمله بساز، میگه:‌ اومدم در خونتون، آقا! هی در زدم، هی در زدم، هیچکی در رو باز نکرد!
::
::
به یارو میگن با بابا لنگ دراز جمله بساز ؟میگه بابام لنگش دراز بود
::
::
به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟
::
::
به غضنفر میگن از اضافه، جمله بساز. میگه: ما دیروز کیک خوردیم.میگن پس اضافش چی شد؟ میگه: اضافه اش را گذاشتم یخچال !
::
::
به طرف میگن با “شمشیر”جمله بساز.
میگه: فداتشم شیرو خوردی؟!
::
::
به یارو می‌گن با لوستر جمله بساز . می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!
::
::
به غضنفر میگن: با «ریلکس» جمله بساز. میگه: رفتیم باغ‌وحش با گوریل عکس گرفتیم!
::
::
به یه نفر میگن که با مناجات جمله بساز میگه: مونا جاتو انداختم بیا بخواب
::
::
به غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو!
::
::
به غضنفر میگن: با «حمید و فرید» جمله بساز. میگه: شما با همید؟ چند نفرید؟
::
::
به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم
میگن باقیش کو؟
میگه: تو یخچاله
::
::
به غضنفر میگن با پول جمله بساز. میگه :خواهرم با پسر داییم ازدواج کرد.
میگن : کو پولش ؟
میگه : مهم اخلاقشه که خوبه خدا روزی رسونه !
::
::
یه بار به یه نفر میگن با نخود جمله بساز ؛ میگه بلد نیستم. خب چیه مگه حتما باید بلد باشه!
::
::
به غضنفر میگن باریکلا یعنی چی؟
میگه یعنی خدا لاغر است
::
::
به طرف میگن با جیگر جمله بساز،میگه :بووووووووووق
میگن: په چته؟!
میگه مگه نشنیدی جیگر ممنوع التصویر شده
::
::
به غضنفر میگن با ماهیچه جمله بساز
میگه : خر پیش ما هیچه!
::
::
به یه بابایی میگن با مینا و تینا جمله بساز میگه: ما میریم خونه عممینا (عمم اینا)، شما هم برید خونه عمتینا (عمت اینا)
::
::
به یارو میگن با خرچنگ جمله به ساز میگه کره خر چنگ نزن
::
::
به طرف میگن با قابلمه جمله بساز،میگه با قابلمه که جمله نمیسازند،غذا میپزند!
::
::
به غضنفر میگن: با «دوچرخه» جمله بساز. میگه: بابا خسته شدم از بس که جمله ساختم!
::
::
به یکی میگن با جام جم جمله بساز میگه مامان پاشو جام و جم کن…
به همون نفرمیگن با عدس جمله بساز میگه خانوما آقایون همگی آ آ آ دس دس دس
::
::
به یارو میگن باصداقت جمله بساز میگه صدا قطع و وصل میشه
::
::
معنی سیم کارت MTN
M:مملکت
T:تیلیفون
N:ندیده
یکجابخانید لطفا
::
::
حق نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه خوردنی است !
(امضا: ذیحق)
شاهنامه آخرش “ه” است !
(امضا:حاج ابوالقاسم)
::
::
معلم:باشیشه جمله بساز.
شاگرد:ساعت یه ربع به شیشه!
::
::
معنی کلمه Love
L: لیوان
O: اُربیت (نوعی آدامس)
V: ول کن بابا حال داری
E: انرژی هسته ای حق مسلم ماست.

پیشنهاد شده برای شما:
اس ام اس جدید خاطرات عاشقانه

(پاتوق)

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …