جمله های کوتاه فلسفی

جملات فسلفی و معنی دار جدید

جملات فسلفی و معنی دار جدید؛

نه هر چشم بسته ای ، خواب است ؛ و نه هر چشم بازی ، بینا . . .
::
::

عاشق شخصیت درونی آدم ها بشوید .
چیزی که حتی بعد از مرگ هم ماندگار خواهد ماند . . .
::
::
کوره را برای دشمنان خود انقدر نگدازید که گرمای آن ، خودت را بسوزاند !
::
::
مردمی را دیدم ، برای داشتن ظاهری زیبا ، وقت و هزینۀ زیادی صرف می کردند ، اما برای داشتن ذهنی زیبا ، هیچ . . .
::
::
به جای آنکه عاشقانه انتخاب کنیم و بعد عاقلانه زندگی کنیم عاقلانه انتخاب کنیم و عاشقانه زندگی کنیم . . .
::
::
همیشه کسانی که در هیچ کاری موفق نشده اند . . .
می خواهند به آدم کار یاد بدهند . . .
”ویلیام فاکنر “
::
::
برآنچه گذشت
آنچه شکست
آنچه نشد
حسرت نخور
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .
::
::
سکوت هرکز اشتباه نمیکند و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند . . .
::
::
هرگز شادی آدمها را از میزان خنده هایشان نسنجید !
هرگز تنهایی آدمها را از تعداد دوستانشان قضاوت نکنید . . .
::
::
خوب گوش کردن را یاد بگیریم ، گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .
::
::
آدما به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن . . .
::
::
خانه ات را برای ترساندن موش ، آتش نزن . . .
( ضرب المثل فرانسوی )
::
::
حقیقت همیشه زیبا ست ولی زیبایی همیشه حقیقت نیست . . .
::
::
سند پاره میشود
اما قول هرگز . . .
( ضرب المثل هندی )
::
::
اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی . . .
::
::
بهترین تمرین برای قلب شما ، این است که دیگران را خوشحال کنید . . .
::
::
از دونفر همیشه بترس :
کسی که هیچ چیز برای از دست دادن ندارد و کسی که به هیچ چیزی اعتقاد ندارد . . .
::
::
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است . . .
::
::
انسانهای بزرگ ؛ با مقدار رشد ظرفیت تحمل و دانایی‌شان سنجیده میشوند نه با سنّ تقویمی شان . . .
آنان که قدرت را با پول می خرند ، عدالت را هم با پول می فروشند . . .
::
::
دوست داشته باشید کسانی را که به شما پند میدهند !
نه مردمانی که شما را ستایش میکنند . . .
::
::
همین امروز کاری کنید که در آینده از خودتان به خاطر کاری که امروز کردید ممنون باشید .

پیشنهاد خواندن
پیامک گریه و اشک

(تک پیامک)

همچنین ببینید

جملات فلسفی

سری 21 اس ام اس و پیامک فلسفی

( جملات آموزنده ) سری 21 اس ام اس و پیامک فلسفی اگر اشتباه کردی؛ …