جملات زیبا و آموزنده

جمله ها و اس ام اس آموزنده

جمله ها و اس ام اس آموزنده؛

اگر افسردگی دارید ، در حال زندگی در گذشته هستید،
اگر اضطراب دارید ، درحال زندگی در آینده هستید،
اگر آرامش دارید در حال زندگی در زمان حال هستید !
::
::

همیشه دعا کنید :
چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد
ذهنی که بدیها را فراموش کند
و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد …
::
::
سه چیز رو هرگز فراموش نکن :
به همه نمی تونی کمک کنی
همه چیز رو نمی توانی عوض کنی
همه تو رو دوست نخواهند داشت !
::
::
گاهی فقط نواقص ظاهری افراد دیده میشود و آنچه نادیده می ماند کمال باطن است ؛ براستی جور دیگر باید دید !
::
::
در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید همیشه سعی کنید از او بهتر باشید  و آن کسی نیست جز گذشته ی خودتان !
::
::
چنان قوی باشید که از آدم های نالایق بگذرید و آنقدر صبور که برای آدم های لایق به انتظار بنشینید !
::
::
آنکس که کردارش او را به جایى نرساند ، بزرگى خاندانش او را به پیش نخواهد برد …
برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین ره آورد زندگی است !
::
::
همیشه شکرگزار نعمت هایتان باشید
خیلی ها در حسرت داشتن زندگی شما هستند …
::
::
وقتی میخواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را بدست آورده ای !
::
::
تفاوت بین استعداد و هوش :
راه رفتن روی طناب بر فراز آبشار نیاگارا “استعداد” است
امتحان نکردن چنین چیزهایی “هوش” است !
::
::
تنهایی زمانی است که کسی را از دست می دهی اما یگانگی زمانیست که خودت را در می یابی …
::
::
دنبال کسی نباشید که همه مشکلات شما را حل کند
دنبال کسی باشید که نگذارد به تنهایی با آن مشکلات روبرو شوید !
::
::
ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند …
::
::
هیچ فکر کردی وقتی مردم پشت سرت حرف میزنن چه مفهومی داره ؟ خیلی ساده  !
یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری …‬
::
::
هیتلر : آنانکه که گذشته را به یاد نمی آورند محکوم به تکرار آنند !
::
::
اگر نمی توانی مدادی باشی که خوشبختی یک نفر را بنویسد پس حداقل سعی کن پاک کنی باشی که غم کسی را پاک کند !
::
::
انتقاد هم مانند باران باید آنقدر نرم باشد تا بدون خراب کردن ریشه های آن فرد موجب رشد او شود …
::
::
سکوت از نداشتن نیست ، از بزرگواریست !
برای همین هیچوقت صدای خدا را نمی شنوی !
::
::
صورت رابطه دو نفر را نزدیک می کند و سیرت رابطه دو نفر را ماندگار …
::
::
بهترین آرایش ها در زندگی :
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب
::
::
امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند …
::
::
بهشت همین جاست ، لازم نیست راه خود را دور کنی
بهشت یعنی کمک کردن به دیگران پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم
حتی با یک لبخند
یک سلام گرم
یک تماس
یک پیام
یک دلداری
یک دعا
::
::
توی دنیا به دنبال چشم زیبا نباش ، سعی کن معنای نگاه زیبا رو بفهمی !
::
::
رها کردن کسی که برای شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درک که برخی آدمها بخشی از سرگذشتتان هستند نه بخشی از سرنوشتتان …
::
::
گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ !
بی فریب خوردن ، زندگی سخت است …
::
::
مردم میگویند : “آدمهای خوب را پیدا و بدها را رها”
اما باید اینگونه باشد : “خوبی را در آدمها پیدا و بدی آنها را  نادیده بگیریم”
چون هیچکس کامل نیست !
::
::
واقعیتش این است که فریبی که ما را خرسند می کند بیش از صد حقیقت برایمان ارزش دارد !
::
::
دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که او را هرگز نمی شناسی …

::
::
آدم متعصب مثل میوه ی نارس و کالی میماند که محکم به شاخه ی درختش چسبیده !

(اس ام اس خور)

همچنین ببینید

فلسفی

سخنان ناب حکیمانه

( جمله های آموزنده و ارزشمند از یزرگان ) سخنان ناب حکیمانه نه کسی منتظر …