علی بن ابی طالب

سخنان کوتاه و آموزنده از امام علی علیه السلام

سخنان کوتاه (حکیمانه و آموزنده) امام علی علیه السلام؛

علی بن ابی طالب: سخنان شما سنگهای سخت را نرم می کند

علی ابن ابی طالب: صبر بهترین جامه های ایمان و از برترین ویژگی های اخلاقی انسان است

علی بن ابی طالب: برترین پرستش خدا؛ صبر و شکیبایی،سکوت و انتظار فرج است

علی بن ابی طالب: در فتنه ها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر بدوشند

علی بن ابی طالب : دعوت کننده ای که فاقد عمل باشد مانند تیر اندازی است که کمان او زه ندارد

علی بن ابی طالب : کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزی نهایی دست می یابد

علی بن ابی طالب : چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی

علی بن ابی طالب : حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد

علی بن ابی طالب : حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا

علی بن ابی طالب : صبر ، ضامن پیروزی است

علی بن ابی طالب : دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش

علی بن ابی طالب : علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید.

علی بن ابی طالب : حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید  تا از اهل حق باشید

علی بن ابی طالب : آنچه را نمی دانی مگو ، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن

علی بن ابی طالب : ریشه صبر، ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است

علی ابن ابی طالب: خداوند روزه را واجب کرد تا بوسیله آن اخلاص خلق را بیازماید

علی بن ابی طالب : روزه ، کبر و غرور را از بین می برد

علی بن ابی طالب : پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن

علی بن ابی طالب : اطمینان را با امیدواری مبادله نکن

علی بن ابی طالب : همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است

علی بن ابی طالب : عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد

 علی بن ابی طالب : بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است

علی بن ابی طالب : برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند

علی بن ابی طالب : گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی

علی بن ابی طالب : بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد

علی بن ابی طالب : بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است

علی بن ابی طالب : هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق پر ارج و گرانمایه نیست

 علی بن ابی طالب : بهترین شیوه عدل ، یاری مظلوم است

علی بن ابی طالب : مربی لایق کسی است که از غریزه عشق به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند

علی بن ابی طالب : بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است

علی بن ابی طالب : سرلوحه کتاب سعادت بشر ، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست

علی بن ابی طالب : بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد

علی بن ابی طالب : شکیبایی در مصیبت ، از نشانه های مومن است

علی بن ابی طالب : شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست

علی بن ابی طالب : هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود ، پیوند دوستی او قطع خواهد شد

علی بن ابی طالب : آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود

علی بن ابی طالب : هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست

علی بن ابی طالب : برای مشاورت ، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی

علی بن ابی طالب : شیرینی پیروزی ، تلخی صبر را محو می کند

علی بن ابی طالب : روزه نفس از لزت های دنیوی ، سودمندترین روزه هاست

علی بن ابی طالب : پاداش صبر ، بالاترین پاداشهاست

علی بن ابی طالب : آزاد کسی است که بتواند شهوات ناروا را ترک کند

 (زمزار)

همچنین ببینید

امام علی

(شعر) عالم امشب به علی می‌نازد

شعر در ولادت و مدح امام علی سلام الله علیه عالم امشب به علی می‌نازد …