امام صادق

اندرزی زیبا از امام صادق علیه السلام

مردى از امام صادق (علیه السلام) اندرزى درخواست نمود!

آن حضرت به او فرمودند:

۱- اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت براى چیست؟!

۲- اگر روزى تقسیم شده است، حرص و آز براى چیست؟!

۳- و اگر سنجش (در قیامت) حق است، پس ثروت اندوزى براى چیست؟!

۴- و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن براى چیست؟!

۵- و اگر کیفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چیست؟!

۶- و اگر مرگ حق است، پس شادمانى براى چیست؟!

۷- و اگر (کارنامه) اعمال بر خدا عرضه مى‏شود، پس فریب براى چیست؟!

۸- و اگر گذر کردن بر صراط حق است، پس خودپسندى براى چیست؟!

۹- و اگر تمام چیزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چیست؟!

۱۰- و اگر دنیا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن براى چیست؟!

پیشنهاد خواندن
اس ام اس و جملات عاشقانه و زیبای دوستت دارم

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …