اس ام اس فلسفی

اس ام اس سخنان بزرگان

اس ام اس سخنان بزرگان؛

یکی از ناشناخته ترین لذت ها در زندگی حرف زدن با خویشتن است
فرانسیس رواتر

::

تا از عادت پرستی بدر نیائی و دست برنداری ، حقیقت ورز نشوی
عین القضاه همدانی

::

منشاء غم های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید
تا در وجود دیگران
پل پوژه

::

کارهای تکراری ما نشانه شخصیت ماست
ارسطو

::

اراده های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمائی می کنند
لیکن اراده قوی جز در لباس عمل و کردار ظهور نمی یابد
گوستاو لوبون

::

برای یک کشتی که معلوم نیست به کدام بندرگاه می رود
باد موافق معنا ندارد
میشل دو مونتی

::

یکی از دشوارترین کارها برای هر فرد آن است
که روی سطح یخ زده ومرطوب زمین بخورد و وقتی بلند می شود ، خدا را شکر کند
لرد باکلی

::

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنبم
پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم
و اگر نمی توانی دست کم دیگران را آزار ندهیم
دالائی لاما

::

اگر بدنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوند
و اگر آنها را نادیده بگیریم از میان می روند
جان ویکر

::

هرگاه کسی که نیکی می کند
با نتیجه آن خود را مشغول نسازد
آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود
بودا

::

مشورت کنید و افکار خود را با هم بسنجید
تا از میان آنها راستی زائیده شود
حضرت علی (ع)

::

از زندگی خود لذت ببرید
بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید
کندورسه

::

کسی که می خواهد درو کند باید بکارد
مثل آلمانی

::

انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد
خود آنرا به وجود می آورد
فرانسیس بیکن

::

شکر گزاری نه تنها بزرگترین فضیلت است
بلکه منشاء سایر نیکی ها نیز هست
سیسرو

::

اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید
بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید
ژول کاراوتی

::

حافظه خوب ، حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند
کلیفتون فادیمن

::

بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد
سالوبیل

::

نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند
ژرژ واشنگتن

::

هرگز تکبر نداشته باش که هنر را تکبر نیست
حسین بهزاد

::

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است
ناپلئون

::

پرسش های ما افکار ما را می سازند
آنتونی رابینز

::

دوستی مهم ترین نیکبختی انسان است
هیوم

::

زیبایی مرد در فصاحت زبان اوست
حضرت محمد (ص)

::

سخن را زیوری جز راستی نیست
جامی

::

آینده را ما می سازیم مگر از دیروز تا امروز را نساخته ایم
حسین بهزاد

::

تنها نعمتی که به رنج زیستن می ارزد آزدی است
محمد حجازی

::

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی
زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی
پاول ویلسون

::

همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد

ابن عطا

::

مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند

کلیله و دمنه

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی

هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد

ناپلئون

سرچشمه همه فسادها بیکاری است

شیطان برای دست های بیکار  کار تهیه می کند

پاسکال

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد

افسردگی ، دزدی و نیازمندی

ولتر

بیش از حد عاقل بودن  ،  کار عاقلانه ای نیست

مثل فرانسوی

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند

نه مردمی که شما را ستایش می کنند

دور وبل

شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار

کارهای ملال آور و پرمسئولیت است هنر کوچکی نیست

نیچه

ارزش انسان به داشته هایش نیست

به چیزی است که آرزوی بدست آوردنش را دارد

جبران خلیل جبران

می توان حقیقتی را دوست نداشت

اما نمی توان منکر آن شد

روسو

دانستن کافی نیست

باید به دانسته خود عمل کنید

ناپلئون هیل

همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

امام حسین ع

انسان نمی تواند به همه نیکی کند

ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد

رولن

نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند

امرسون

نه ترن ، نه ریل ها ، اصل نیستند ، اصل حرکت است

ژیلبر سیسبرون

مصمم به نیک بختی باش ، نیک بخت می شوی

لینکلن

بدی را با عدالت پاسخ دهید ، مهربانی را با مهربانی

کنفوسیوس

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی ، قانونمند زندگی کن

ولتر

شاخ پربار سر بر زمین می نهد

و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است

گاندی

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

فاصله این دو را زندگی کنیم

سانتابان

خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است

پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم

که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم

(اس ام اس جدید)

همچنین ببینید

نیکلای گوگول

جملات کوتاه و آموزنده نیکلای گوگول

( سخنان آموزنده ) جملات کوتاه و آموزنده نیکلای گوگول همیشه به آنچه مفید است …