ویلیام جیمز

جملات کوتاه و زیبای ویلیام جیمز

سخنان ویلیام جیمز؛

(روانشناس معروف)

خوشبختی در جستجوی خوشبختی است نه یافتن آن.

*

عاقل كسی است كه می داند چه كارهایی را باید كنار بگذارد.

*

ژرف ترین اصل طبیعت انسان، اشتیاق و میل شدید او به قدردانی شدن است

*

هر كس باید برای تمرین، هر روز دست كم دو كار را كه از آن نفرت دارد انجام دهد.

*

از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما كمك خواهد كرد.

*

خوشبختی، نشانه ی تندرستی روح است.

*

مغز ما یك دینام هزار ولتی است كه متاسفانه بیشتر از یك چراغ موشی از آن استفاده نمی كنیم.

*

پیشامدهای باور نكردنی و بحرانهای بزرگ به ما نشان می دهند كه سرچشمه های زندگی ما از آنچه می پنداشتیم باشكوه ترند.

*

تا زمانی كه قلب شما نخواهد، به طور یقین مغزتان هرگز به چیزی باور پیدا نمی كند.

*

تنها یك دلیل برای شكست انسان وجود دارد و آن كمبود ایمان فرد به خودِ واقعی اش است.

*

هنر عاقل بودن عبارت است از هنر آگاهی از اینكه نسبت به چه چیزهایی چشم پوشی كنید.

*

همه ما آمادگی داریم تا به دلایلی، كارهای وحشیانه و به دور از تمدن انجام دهیم. تفاوت بین یك آدم خوب و یك آدم بد در برگزیدن آن دلیل است.

*

فلسفه، والاترین و روشن ترین خواسته ی بشر است.

*

انگیزه نهانی تمام كارهایی كه بیشتر مردم انجام می دهند این است كه چگونه شادی را به دست آورند، چگونه آن را نگه دارند و چگونه آن را بهبود بخشند.

*

بسیاری از مردم می اندیشند كه در حال اندیشیدن هستند، در حالی كه سرگرم بازآرایی و تنظیم پیشداوری ها و تعصباتشان می باشند.

پیشنهاد خواندن
برکات اجتماع مومنان از نگاه امام صادق (ع)

*

پذیرش آنچه رخ داده است، نخستین گام در غلبه بر پیامدهای هر گونه بدشانسی است.

*

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است كه موفقیت نهایی مان را تضمین می كند.

*

اعتقاد و باور دینی یكی از نیروهایی است كه بشر به كمك آن زندگی می كند و اگر آن را به طور كامل از دست بدهد نتیجه ای جز سقوط ابناء بشری به همراه نخواهد داشت.

*

زمانی كه انتظار بهترین پیشامد را دارید، نیرویی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود كه بهترین ها را جذب می كند. اگر انتظار بدترین ها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می كنید كه سبب می شود بهترین ها از شما بگریزد؛ حیرت انگیز است.

*

ناخوشی ها و بیماریهای ما قادرند به گونه ای پیش بینی ناپذیر به ما كمك كنند!

*

امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سكون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند.

*

هر انسان عادی تنها از یك دهم استعدادها و قدرت فكری خود استفاده می كند.

*

بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه كه باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است كه به نظرش كافی می آید.

*

شاد و بانشاط باشید، بگویید و بشنوید و به غم و غصه مجالی برای خودنمایی ندهید.

*

با كمی مبارزه قادریم آن چیزهایی را كه شر نامیده می شوند تبدیل به خیر كنیم.

*

اتفاقات ناگوار را همان گونه كه رخ داده بپذیر، زیرا پذیرفتن آنچه رخ داده اولین قدم برای پیروز شدن و غلبه بر نتایج دردناك است.

پیشنهاد خواندن
چهل حديث منتخب گهربار از امام زمان (عج)

*

وقتی كه تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد، به طور كلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام كار از بین می رود.

*

ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم، بلكه اگر در عین حال كه تصمیم می گیریم قادر به دگرگون كردن اعمال خود باشیم، نتیجه خواهیم گرفت.

*

بزرگترین كشف عصر ما این است كه انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح كنند.

*

بزرگترین كشف نسل امروز این است كه انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد.

*

مردان شجاع فرصت می آفرینند، ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند.

*

بنیادی‌ترین اصل در طبیعت آدمی، اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشته شدن.

*

آواز خواندن، نتیجه ی شادمانی ما نیست، بلكه چون آواز می خوانیم، شادمانیم.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …