ریچارد باخ

جملات کوتاه و زیبای ریچارد باخ

سخنان ریچارد باخ

(خلبان و نویسنده امریکایی)

تنها همان كه هستی، باقی بمان؛ آرام و شفاف و درخشان.

*

برای بسیاری از مرغان، تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد.

*

بهشت، یك مكان نیست و یك زمان هم نیست؛ بهشت یعنی كامل شدن.

*

من وجود ندارم كه جهان را تحت تاثیر قرار دهم، وجود دارم كه زندگیم را به شیوه ای بگذرانم كه مرا شادمان سازد.

*

هر شخصی، همه ی پیشامدهای زندگی شما اینجا هستند، زیرا شما آنها را به اینجا كشانده اید.

*

جایی كه اندیشه ی تو هست، تجربه ی تو نیز هست؛ انسان همان گونه است كه می اندیشد؛ از هرچه كه می ترسم به سرم می آید.

*

خود ما برمی گزینیم كه صدمه بزنیم و یا صدمه ببینیم.

*

همه ی ما آزادیم هر آنچه كه می خواهیم انجام دهیم.

*

اگر برای مدتی تمرین كنید كه تخیلی باشید، خواهید دانست كه شخصیت های تخیلی گاهی وقتها از مردمی با بدنها و ضربان قلب، حقیقی تر هستند.

*

زمانی كه پرسش هایت را به خوبی بیان كنی، خودشان پاسخ خود هستند.

*

وجدان شما، ابزار سنجش درست شما از خودخواهی تان است؛ با دقت به آن گوش دهید.

*

اگر به راستی می خواهی یك ابر را از زندگیت بزدایی، نباید یك توده ی بزرگ از آن بسازی؛ فقط آسوده باش و آن را از اندیشه ات پاك كن؛ این تنها كاری است كه باید انجام داد.

*

شاگردان، چیزهای ساده را دشوار می كنند.

*

برای محدودیتهای خود استدلال بیاور و مسلماً آنها از آنِ تو هستند.

*

هرگز آرزویی به تو داده نشده، مگر آنكه توانایی به حقیقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند باید برای رسیدن به آن كار كنی.

*

وقتی كه می دانی هیچ چیز در این سیاره نمی تواند مزاحمتی برایت ایجاد كند… دیگر ماجراجویی وجود ندارد.

*

اگر شادی تو در گرو چیزی است كه دیگری دارد، حدس می زنم كه تو نیز یك مشكل داری.

*

در مورد جمعیت مردم نگران نباش؛ تا زمانی كه نخواهی نمی توانند تو را لمس كنند.

*

كمی بزرگنمایی در همه ی ما هست، وگرنه هدفی برای استاد شدن نداشتیم.

*

حلقه ای كه خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست، بلكه احترام و شادمانی است كه نسبت به زندگی یكدیگر دارند.

پیشنهاد خواندن
پیامک جمله های غمگین و عاشقانه

*

آنچه را كه شعبده باز می داند بیاموز، آنگاه دیگر شعبده ای نخواهد بود.

*

انسان به تنها بودن عادت می كند، اما تنها برای یك روز آن را می شكند و سپس دوباره به آن عادت می كند، دوباره از نو.

*

از جمعیت به اندازه ی كافی كشیده ام، حتی زمانی كه شادمان هستند… و اگر بترسند، شخصی را به دار می آویزند و یا او را پرستش می كنند.

*

زندگی كن؛ هرگز از این موضوع كه در مورد آنچه می كنی و یا می گویی، در سراسر جهان مطالبی انتشار یابد، شرمنده نباش؛ حتی اگر آنچه انتشار یافته حقیقت نداشته باشد.

*

دوستانت در نخستین لحظه ی دیدار، تو را خواهند شناخت؛ بهتر از آشنایانت كه تو را در طی هزار سال بشناسند.

*

همیشه مختاری كه باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی.

*

از آینده های امكان پذیر روی نگردان، مگر آنكه مطمئن شوی هیچ چیزی برای یادگیری از آنها نداری.

*

چیزی به نام یك مشكل وجود ندارد كه در دستهایش برایت هدیه ای نداشته باشد.

*

آنچه را كه بیش از هر چیز به یادگیریش نیازمندی بهتر تدریس می كنی.

*

بهترین راه فرار از مسئولیت این است كه بگویی، من مسئولیت هایی دارم.

*

دانش، پی بردن به آن چیزی است كه از پیش می دانستی؛ انجام دادن، نشان دادن آن چیزی است كه می دانی؛ آموختن، یادآوری به دیگران است كه خودِ آنها به همان حد خوبی كه تو می دانی، می دانند.

*

آسانترین پرسش ها، ژرفترین آن است. كجا به دنیا آمده ای؟ خانه ات كجاست؟ به كجا می روی؟ چه كار می كنی؟ گاهی در این باره بیندیش و ببین كه پاسخها تغییر می كنند.

*

مسلماً می توان خود را كنار كشید! چنانچه دیدگاهت درباره ی چگونگی اجرای هر كاری كه دوست داری تغییر كند، می توانی آن كار را رها كنی.

*

كودكان، مشتاقند و بزرگسالان، هوشیار.

*

راهی را كه شادمانه به پایان می رسانی، به طور رایج، افراد ناآگاه درك نمی كنند و به همین دلیل تو را دیوانه خواهند خواند.

پیشنهاد خواندن
نصایح و جملات زیبای امام علی (ع)

*

ما برای پرواز به هواپیما نیاز نداریم. لازم نیست از دیوار بگذریم و یا به سیاره های دیگر سفر كنیم. اگر بخواهیم می توانیم بیاموزیم كه چگونه بدون بهره گیری از ماشین ها به هرجا می خواهیم برویم.

*

تنها آموزه ی مهم این است كه در راه خود گام برمی دارم و آنچه می خواهم انجام می دهم.

*

زندگی من یك زندگی آزاد است، اما برخی اوقات احساس تنهایی در آن رشد می كند.

*

می خواهم باور كنم كه در سطحی دیگر، اصلی دیگر هم هست.

*

هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه.

*

در درون هر یك از ما توان سازگاری با تندرستی و بیماری، توانگری و فقر، آزادی و بردگی نهفته است. این ما هستیم كه آنها را در سلطه داریم نه دیگران.

*

از خداحافظی كردن نترسید؛ یك خداحافظی، پیش از آنكه بتوانید دوباره یكدیگر را ببینید لازم است و دیدار دوباره، پس از دقایق دوره های زندگی، مسلماً برای كسانی است كه دوست هستند.

*

نشانه ی نادانی شما، ژرفای باور شما به نبودن دادگری و تراژدی است. آنچه كرمِ صدپا زندگی می نامد، استاد به آن پروانه می گوید.

*

دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان كه در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند، پاداشی برتر ارزانی خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها.

*

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترك مردمان و گوشه نشینی است كه خود، گزینشی هراس آور است.

*

هر چه اوج می گیریم، چشم اندازمان گسترده تر می شود و گزینش ها و دوراهی ها و میان برها را بهتر می بینیم و هر چه فرود بیاییم، چشم اندازمان را از دست می دهیم و هنگام فرود، درك و دریافتمان از گزینش های دیگر بر باد می رود. حواسمان پی جزئیات می رود.

*

تو نیاز داری كه به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز كمی بیشتر از روز پیش.

*

چرا دشوارترین كار در جهان این است كه به پرنده ای این باور را بدهی كه آزاد است؟

پیشنهاد خواندن
جمله های کوتاه و زیبا

*

آنچه كه دیدگانت به تو می گویند باور نكن. همه ی آنچه كه می توانی ببینی محدود است. با ادراك خود بنگر، آنچه را كه آموخته ای بشناس.

*

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد كنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

*

ما آزادیم به هر كجا كه مایلیم برویم و آنچه كه هستیم باشیم.

*

تنها قانون درست آن است كه به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد.

*

كسی نمی تواند ما را از آنچه كه مایل به انجامش هستیم بازدارد.

*

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی، مگر آنكه یاد بگیری سخنت را كوتاه نگاه داری.

*

هر دشواری كه در زندگی شماست، در نهان، هدیه‌ای برای شما دارد.

*

همه ی ما در این جهان، فریبكار هستیم، همه ی ما وانمود به بودن چیزی می كنیم كه نیستیم.

*

آنچه شما را به خانواده‌تان پیوند می‌دهد، رابطه‌ی خونی‌تان نیست، بلكه ارج و لذتی است كه در زندگی با یكدیگر احساس می‌كنید.

*

اكنون دلیلی برای زیستن داریم، زیستن برای آموختن، برای اكتشاف و برای رهایی!

*

مردن مانند شیرجه زدن در یك دریاچه ی ژرف در یك روز گرم است. در این شیرجه، شوكِ آن تغییر سرد و برنده وجود دارد، درد آن یك ثانیه است و سپس، پذیرش شناوری در حقیقت است.

*

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام، بروم.

*

نویسنده حرفه ای، آماتوری ست که از پا ننشسته است.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …