لودویگ وان بتهون

جملات کـوتاه و زیبای بتهــوون

سخنان لودویگ وان بتهون(موسیقی دان برجسته آلمانی)

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.

*

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم.

*

همواره تقوا را به كودكان خود توصيه كنيد تنها تقوا عامل خوشبختي است نه پول.

*

ای انسان! خود به یاری خود برخیز!

*

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم كه نگذاشت با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم.

*

موسیقی مانند كشوری است كه روح من در آن حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.

*

هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید.

*

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، من آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.

*

موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند.

*

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند.

*

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد.

*

من جز خوبی نشان دیگری كه نمودار برتری باشد، نمی شناسم.

*

تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد.

*

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند.

*

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.

*

هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است.

*

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد.

*

در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم.

*

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش؛ زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد.

*

زیانی كه از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنكه پنهان كردن مطلبی، ضرری به حقی برساند.

 (جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …