فلسفی

سخنی داشته باش دلپذیر ، دلی داشته باش سخن پذیر

اس ام اس پند آموز؛

یا سخنی داشته باش دلپذیر

یا دلی داشته باش سخن پذیر

ذهن همیشه آن چیزی را به خاطر می آورد

که قلب هرگز فراموش نمی کند

دو چیز شما را تعریف می کند

بردباری تان وقتی هیچ چیز ندارید

و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید

بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد

بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت

زمان

برای آنهایی که در انتظارند آهسته است

برای آنهایی که نگرانند سریع است

برای آنهایی که غمگینند طولانیست

برای آنهایی که شادند کوتاه است

ولی برای آنهایی که عاشقند وجود ندارد

یک عمر طولانی ممکن است به اندازه کافی خوب نباشد

ولی یک زندگی مفید حتما به اندازه کافی طولانی است

فلسفه زندگیِ انسان امروز در این جمله خلاصه می شود

فدا کردن آسایش زندگی برای ساختن وسایل آسایش زندگی

یافتن عشق مانند یافتن کفش است

گاهی آدم ها به دنبال آنهایی که زیبا هستند می روند

اما در نهایت یکی که با آن احساس راحتی می کنند را برمی گزینند

حافظه ی خوب حافظه ای است که

بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند

دیگران را پس نزن

خودت جلو بیفت

خیلی اتفاقی حرف هایی زدیم

خیلی اتفاقی حرف هایی شنیدیم

خیلی اتفاقی پا به مکان های مهمی گذاشتیم

خیلی اتفاقی تجربه های مهمی بدست آوردیم

خیلی اتفاقی چیزهایی آموختیم

و خیلی اتفاقی فهمیدم که هیچ کدام اتفاقی نبود !

باید راه افتاد مثل رودها

بعضی به دریا می رسند ، بعضی هم به دریا نمی رسند

رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد

زندگی‎ آنقدر‎ ابدی‎ نیست‎ که‎

خوبتر‎ بودن‎ را‎ برای‎ فردا‎ بگذاریم ‎

اگر بدانید مردم هزاران بار بیشتر

به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند تا به مرگ شما

دیگر نگران نخواهید شد که درباره ی شما چه فکری می کنند

آدم ها مثل کتابن

از روی بعضی ها باید مشق نوشت

از روی بعضی ها باید جریمه نوشت

بعضی ها رو باید چندبار خوند تا معنیشونو بفهمیم

و بعضی ها رو باید نخونده دور انداخت

فردای بهتری نخواهی داشت

مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی

هیچ یک از ما کامل نیست پس سعی نکنید خود را برای یک نفر کامل کنید

بلکه منتظر کسی بمانید که نقص شما را دوست دارد

اگر کار دیروز به نظرتان بزرگ می رسد

معلوم می شود امروز کار مهمی انجام نداده اید

اگر عقیده مخالف شما را عصبانی می کند

نشان آن است که ناخودآگاه می دانید

دلیل مناسبی برای دفاع از آنچه فکر می کنید ندارید

هرگاه تفکراتت را بیان کردی و از حقانیت آن اطمینان داشتی

از مسخره شدن به دست دیگران ناراحت نشو

پیشنهاد خواندن
(دلنوشته) دل را قرار نیست، مگر در کنار تو

زیرا بسیاری از مردم به چیزهایی که نمی فهمند می خندند

همین که کسی بتواند شما را خشمگین کند

یعنی بر شما چیره شده است

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی

بدان که زندگی می کنی

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی

دلی را نرنجانی ، آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند …

حالا برو ببین چقدر خوشبختی

چقدر ضعیف هستند و البته کوچک آنهایی که وقتی اشتباه می کنند

نه توانایی اقرار به اشتباه را دارند و نه قدرت عذر خواهی

اسمش را می گذارند غرور و به آن افتخار می کنند

چه حقیرند و چه حقیرانه رفتار می کنند

زندگی این را به من آموخت که

آدم ها معمولا چیزهایی را از دست می دهند که از داشتنش مطمئن هستند

هیچوقت ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خودتان مقایسه نکنید

هر بامداد آهویی از خواب بر می خیزد و میداند که از تندترین شیر باید تندتر بدود وگرنه کشته خواهد شد

هر بامداد شیری از خواب بر می خیزد و می داند که باید از تندترین آهو تندتر بدود وگرنه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی ندارد آهو باشی یا شیر ، آفتاب که برمی آید آماده دویدن باش …

تلاش کن تو زندگی مثل درختی باشی

که اگه کسی بهت لگد زد شکوفه بارونش کنی …

من … هستم

قدرتمندترین کلمات هستند

چرا که هر کلمه ای بین این دو قرار دهید واقعیت شما را شکل می دهد

در داوری در مورد دیگران

عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری می کنند

شاید کارهای بزرگ از دست ما برنیاید

اما می‌توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچکی انجام دهیم

جواب محبت آدم ها را به موقع بدهید

محبت های تاریخ گذشته عطر و طعم اصلی را نخواهد داشت …

اگر به این می اندیشی که دیگران چگونه به تو می اندیشند

یا از دیگران می ترسی یا که خود را باور نداری

گاهی برای پرش های بزرگ

لازم است چند قدمی به عقب برگردیم

وقتی کسی را دوست داری

باید زیبایی هایش را بیرون بکشی

و تلخی هایش را صبر کنی چون هیچکس کامل نیست

یاد داریم از دبستان در کتاب درس اول صحبت نان بود و آب

آنچه را در خردسالى خوانده ایم همچنان در جستجویش مانده ایم

به خاطر داشته باش که وقتی چیزی را از دست دادی

درس گرفتن از آن را از دست نده

چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان می خندیم

چه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیم

و چه ارزان به اخمی می فروشیم لذت با هم بودن را

چه زود دیر می شود و نمی دانیم که فردا می آید و شاید نباشیم

پیشنهاد خواندن
اس ام اس فلسفی و جملات قصار

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند تشکیل یک قطره بزرگتر می دهند

اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند

پس هرچه سخت تر و قالبی تر باشیم فهم دیگران برایمان مشکل تر

و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سرسخت تر

و در رسیدن به هدف خود لجوج تر و مصمم تر است

سنگ پشت اولین مانع جدی می ایستد اما آب راه خود را به سمت دریا می یابد

در زندگی معنای واقعی سرسختی ، استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد

گاهی لازم است کوتاه بیایی ، گاهی نمی توان بخشید و گذشت اما می توان چشمان را بست و عبور کرد …

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری …

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی …

ولی با آگاهی و شناخت و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت

یاد من باشد که فردا دم صبح

به نسیم از سر مهر سلامی بدهم

و به انگشت نخی خواهم بست

که فراموش نگردد فردا

با همه تلخی و ناکامی ها

زندگی شیرین است

و به شکرانه دیدار نسیم هر صبح

زندگی باید کرد

هربار تردید کردی مطمئن باش شکست میخوری

همه چیز داشت خوب پیش میرفت که بزرگ شدیم

لبخند زدن استرس را از بین می برد

وقتی استرس دارید لبخند بزنید

با اینکار استرستان کمتر می شود

و می توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید

سخت است فهماندن چیزی به کسی که

در قبال نفهمیدنش پول می گیرد

قدم های امروزت را محکم تر از دیروز بردار

زیرا آینده سختر از گذشته است

خنده بزرگترین سلاح مبارزه در زندگی است

ای کـــــــاش همه به جایی برسیــــــــم که هر روز بگوئیــــــــم

ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام

چه شتابی است به راه

شاید آن نقطه ی نورانی راه

چشم گرگان بیابان باشد

لباس فرشتگان را مى پوشند

آدم ها

هنگام قضاوت یکدیگر

دل می بندیم به یک حباب

بعد دل دل می کنیم نترکد

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که

وقتی باید فکر کنیم احساس می کنیم

و وقتی که باید احساس کنیم فکر می کنیم

عجیبه که همه‌ی موجودای زنده بعد از مرگشون فاسد می‌شن

ولی بعضی آدما قبل از مرگشون

اگر انسان ها می دانستند با هم بودنشان چقدر محدود است

محبتشان به هم نا محدود می شد

جا مانده است

چیزی جایی که هیچ گاه دیگر

هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد

فردریش نیچه

تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است

پیشنهاد خواندن
کوتاه اما پرمحتوا ...

زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال

ارزش ها و مبارزه برای تاویل اندیشه ها و آرمان ها

حسن صباح

اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم بشکنید

لااقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید

حمید مصدق

در سرزمین هرز سرشاخه های سبز نمی روید

فردریش نیچه

فقط دنبال شادی ها بگردید

غم ها خودشان شما را پیدا می کنند

ابوالعلاء معری

زمین نیز مانند ما در جستجوی خوراک است

و از این مردم می‌خورد و می‌آشامد

بزرگمهر

خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند

اُرد بزرگ

آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند

جبران خلیل جبران

طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده

و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم

چرا انسان باید آنچه در طبیعت ساخته شده است را از بین برد ؟

فردریش نیچه

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم

ارسطا طالیس

حکیمان مال را از برای آن دارند که محتاج لئیمان نگردند

ارد بزرگ

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند

آرت بوخونواله

تنها علاج عشق ازدواج است

جبران خلیل جبران

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید

که چشم هایشان چهره ی سال ها را دیده

و گوش هایشان نوای زندگی را شنیده است

ارد بزرگ

آدم بی مایه همه افراد را ابزار رسیدن

به خواسته های خویش می سازد

هنری لانگ فلو

کسی که برای خود احترام قائل است

از گزند دیگران در امان است

او کتی را بر بدن دارد که کسی را یارای پاره کردن آن نیست

ارد بزرگ

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها

آیین آموزشی نادرست است

کنفوسیوس

کار دلخواه برگزین تا رنج نبینی

کن بلانچارد

عشق این توانائی را می دهد که بگوئید پوزش می خوا هم

پاول ویلسون

به زیبائی بیاندیش ، نه برای انگیزش ، که در جهت تعالی

زیبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبیعی

مثل چینی

دلت را آنچنان تمیز کن ، که ظرفت را

حضرت علی (ع)

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش

نظام وفا کاشانی

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای آن محبت است

کنفوسیوس

این خوبی که در ماست کار خداست

نیچه

هنگامی که مصمصم به عمل شدید

باید در های تردید را کاملا مسدود سازید

حضرت علی (ع)

هر چیز هنگامی گرامی شود که کمیاب گردد مگر دانش

زمانی بهایش بالا گیرد که بسیار شود باشد

تولستوی

آفتاب به گیاهی حرارات می دهد

که سرازخاک بیرون آورده باشد

(اس ام اس جدید)

همچنین ببینید

شعر های عاشقانه

(دلنوشته) دل را قرار نیست، مگر در کنار تو

( شعر های عاشقانه ) دل را قرار نیست، مگر در کنار تو … شعر …