زرتشت

جملات کــوتاه و زیبای زرتشـت

سخنان زرتشت؛

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

*

راه جهان یکی است و آن راستی ست .

*

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.

*

رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند.

*

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .

*
کسی را فریب مده تا دردمندنشوی

*

با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

*

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

راستگو باش تا استقامت داشته باشی

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

چالاک باش تا هوشیار باشی

*

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

*

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی.

*

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز و هرگز ترشرو و بدخو مباش

*

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند.

*
اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده.

*
سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی.

*
اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری.

*
با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد.

*
مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند .

*

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.

*

پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است.

پیشنهاد خواندن
جملات کوتاهی از برتولت فریدریش برشت

*

هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد.

*

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد .

*

انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است .

هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند .

*

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست .

*

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است .

*

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟

از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟

*

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .

*

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند .

*

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است .

*

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست .

*

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

*

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار .

*

نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

*

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .

پیشنهاد خواندن
احادیث درباره فضیلت ماه شعبان

*

دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آن

و همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.

*

هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

*

من آينده را دوست دارم چون بقيه عمرم را بايد در آن بگذرانم .

*

آنچه را می شنويد به عقل سليم و منش پاک و روشن بسنجيد و آنگاه بپذيريد.

*

در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را پنهان کنید.

*

همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.

*

انسانهایی که تنها هستند،همیشه در معرض خطر عشق اند.

*

بردباری ، هنگامی خوب است كه مبدأ منزهی داشته باشد ،

 وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

*

اگر كسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با كلماتی كه ناگفته میمانند، میشكنند .

*

كسي كه بر نفس خود غلبه نكرد بر هيچ چيز غالب نخواهد شد.

*

عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند .

*

خوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .

*

شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.

*

خورشيد باش که اگر خواستي برکسي نتابي نتواني .

*

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.

*

نيكي و سود خويش را در زيان ديگران مخواه.

*

عاشق عاشقي باش و دوست داشتن را دوست بدار،

 از تنفر متنفر باش و به مهرباني مهر بورز،

با آشتي آشتي کن و از جدايي جدا باش.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …