روز درختکاری

جوانه، شعر درخت است وغنچه، معنی عشق . . .

اس ام اس ویژه روز درختکاری؛

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند !
کاغذ زیر دستم در خود پیچید
و بی صدا فریاد زد :
زنده باد درخت !

*

درخت ، هویت پنجره هاست
جوانه ، شعر درخت است
و غنچه ، معنی عشق . . .
روز درختکاری مبارک

*

*

گلدان ، شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد .  شاید آغاز یک درخت باشد ، روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند .
روز درختکاری مبارک .

*

پیامک روز درختکاری

*

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو !
.
.
.
چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی !

*

*

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد ، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . . .

*

*

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم . . .

*

*

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است !
اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . .
روز درختکاری مبارک

*

*

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم !!
روز درخت کاری مبارک !

*

*

درخت دست خاک است
و برده دستِ خود را
برای شکر کردن
به سوی آسمان ها

*

*

تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ، ای گلابی من !

*

*

ای درخت
کودکی از دست آفتاب
زیر پایت نشست
پرنده ای روی شاخه ات
آوازی خوش خواند
ولی تو . . .

*

*

درخت ها که مثل پرنده ها نیستند که وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند !
درخت ها می مانند اما نمی توانند جنگل را نجات دهند . . .
مثل من که می مانم اما نمی توانم تو را نجات دهم !
مرا ببخش محبوب من  که پرنده نیستم !

*

آیات و احادیث در مورد درخت و درختکاری

*

سوره انعام آيه 46:

اوست خدايي که درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفريد . . . اسرف نکنيد که خداوند اسراف کاران را دوست نمي‌دارد.

*

*
سوره الحجر آيه 19:
در زمين از هر چيز، موزون رويانديم.

*

*
رسول اکرم (ص):

نزد من شکستن شاخه‌اي از درخت همچون شکستن بال فرشتگان است.

*

*
رسول اکرم (ص):

هر کس درخت سدر را قطع کند، خداوند او را با سر در آتش جهنم خواهد انداخت.

*

*
امام علي (ع): پرهيز از قطع درختان سرسبز بر طول عمر انسان مي‌افزايد

*

*

حضرت رسول (ص) فرمود:
خداوند درخت را براي انسان آفريد، از اينرو او بايد درخت را بکارد، آن را آبياري کند و در حفظ آن بکوشد.

*

*

حضرت رسول (ص) فرمود:
کشاورزي و درختکاري کنيد. به‌خدا قسم ‌آدميزاد هيچ عملي حلال‌تر و پاکيزه‌تر از آن انجام نمي‌دهد.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هر وقت عمر جهان به آخر رسيده، هرگاه قيامت بخواهد قيام کند و عالم بخواهد منقرض شود و در دست يکي از شما نهال درختي باشد چنانچه بقدر کاشتن آن فرصت باشد، بايد آن را بکارد و از فرصت باقيمانده استفاده نمايد.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
به سبزه نگريستن بينائي را افزون مي‌کند.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هرکس ساختماني را بدون آنکه ظلم و ستمي در کار باشد بنا نمايد و يا نهالي بکارد و درختي را غرس کند تا هر کجا بنده‌اي از بندگان خداوند مهربان از آن بهره‌مند شود خداوند اجر و ثواب به او عطا کند.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هر مسلماني که بذري بيفشاند يا نهالي بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده‌اي يا انساني ياچرنده‌اي بخورد، آن براي او صدقه محسوب شود.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هر که درختي بکارد، هر بار که انسان يا يکي از مخلوقات خداوند از آن بخورد براي وي صدقه‌اي محسوب مي‌شود.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هر که درختي بنشاند خداوند تعالي به اندازه ميوه‌اي که از آن درخت داده شود پاداش براي وي مي‌نويسد.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هر کس درختي بکارد و از آن حفاظت نمايد تا ثمر دهد، خداوند به اندازه ثمره آن به وي پاداش خواهد داد.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هر که درختي غرس کند تا به ثمر برسد، خدا عوض آن در بهشت درختي براي اوغرص مي‌فرمايد.
*

*
حضرت رسول (ص)فرمود:
مسلمان درختي نمي‌نشاند که از ميوه آن، آدمي و چهارپا و مرغ بخورد جز آنکه تا روز قيامت براي او صدقه بشمار مي‌آيد.

*

*

حضرت رسول (ص( فرمود:
براي کشاورز و درختکار، در هر چه که به مردم و مرغان از ميوه و زراعتش بدون اختيار برسد، پاداش است.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هر کس درخت خرما يا سدري را آب دهد گويا تشنه‌اي را سيراب کرده ‌است.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
درختان را آتش نزنيد، آنها را با آب ويران نکنيد، درختان ميوه‌دار را قطع نکنيد، مزرعه‌ها را نسوزانيد.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
هرگاه رسول‌ خدا مي‌خواست سپاهي را به جهاد گسيل دارد، سپاهيان را دعوت مي‌کرد و آنان را نزد خويش مي‌نشاند، سپس مي‌فرمود: با نام و ياد خدا و در راه او بر آيين رسول خدا (ص) (به جهاد) رويد… و درختي را قطع نکنيد مگر آن که ناگزير باشيد.
*

*
حضرت رسول (ص) فرمود:
اي علي برو و از طرف خداوند و پيامبر خدا (ص) بگو، نفرين خدا بر کسي که درخت سدر را قطع کند.
*

*
در باب اهميت درختکاري و توصيه به کاشت آن

رسول اکرم (ص):
هر وقت عمر جهان پايان يابد و قيامت برسد و در دست يکي از شما نهالي باشد چنان که به قدر کاشتن آن فرصت باشد، بايد فرصت را از دست ندهد و آن را بکارد.

رسول اکرم (ص) :
به سبزه نگريستن بينايي را افزون مي‌کند.

*
امام علي (ع):
هر که آب و خاکي بدست آورد و آنگاه فقير و تهيدست بماند خدايش از خير و رحمت بدور دارد.
*
امام صادق (ع):
خداوند براي پيامبرانش کشاورزي و درختکاري را برگزيد تا از بارش باران ناخشنود نباشند.

*
امام موسي کاظم (ع ):
چهار (کار) از وسوسه (شيطان) باشد: خوردن گِل، ريز ريز کردن گِل، چيدن ناخن‌ها با دندان و ريش جويدن و سه (چيز) به ديده روشني بخشد: نگريستن به سبزه و نگريستن به آب روان و نگريستن به روي زيبا.
*

امام صادق (ع ):
درخت بکاريد و کشاورزي کنيد که هيچ عملي از آن حلال‌تر و پاکيزه‌تر نيست. سوگند به خدا که هنگام ظهور حضرت وليعصر ارواحنا فداه بعد از خروج دجّال، کشاورزي و نخل‌کاري رونق بسزايي خواهد يافت.
*

امام صادق (ع ):
خداوند درخت را براي انسان آفريد، از اين رو او بايد درخت را بکارد، آن را آبياري کند و در حفظ آن بکوشد.

*

در باب پاداش درختکاري

رسول اکرم (ص):
هر کس ساختماني را بدون آنکه ظلم و ستمي در کار باشد بنا نمايد و يا نهالي را بکارد و درختي را غرس کند، تا هر کجا که بنده‌اي از بندگان خداوند مهربان از آن بهره‌مند شود، خداوند اجر و ثواب به او عطا مي‌کند.

*
رسول اکرم (ص) :
هر مسلماني که بذري بيفشاند يا نهالي بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده‌اي يا انساني يا چرنده‌اي بخورد، آن براي او صدقه محسوب مي‌شود.
*

رسول اکرم (ص):
هر که درختي بنشاند خداوند تعالي به اندازه ميوه‌اي که از آن درخت داده مي‌شود پاداش براي وي مي‌نويسد.

*
رسول اکرم (ص) :
هر که درختي غرس کند تا به ثمر برسد، خدا عوض آن در بهشت درختي براي او غرس مي‌فرمايد.
*

رسول اکرم (ص):
هر کس درخت خرما يا سدري را آب دهد گويا تشنه‌اي را سيراب کرده است.
*

امام صادق (ع)‌:
شش چيز پس از مرگ مؤمن به وي رسد: فرزندي که براي او آمرزش‌خواهي کند و قرآني که از او بماند (قرائت شود) و نهالي که بکارد، چاهي که حفر کند و صدقه جاريه و سنت و روش پسنديده‌اي که پس از وي بدان عمل شود.

(زمزار)

همچنین ببینید

بهار

تو قامت بلند تمنایی ای درخت (شعر)

( شعر بهاری ) غزل برای درخت … سیاوش کسرایی تو قامت بلند تمنایی ای …