دوشنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۹
ایمانوئل كانت

جملات کوتاه و زیبای ایمـــانوئـل کــانت

سخنان ایمانوئل کانت(فیلسوف آلمانی)

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی : مثل من رفتار کن.

*

شاعری، والاترین هنرها است.

*

آرزوهای بشر پایان ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوی دیگری دارد.

*

اگر بتوان این پرسش را بیان کرد که آیا ما در حال حاضر در یک عصر به روشنگری رسیده زندگی می کنیم؟ پاسخ باید این باشد که خیر، اما یقیناً در یک عصر روشنگری زندگی می کنیم.

*

آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته.

*

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است.

*

روشنگری، پایان دوران کودکی خود تحمیل کرده ی نوع بشر است.

*

شعار روشنگری این است که توانایی دنبال کردن فهم خود را داشته باش.

*

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده.

*

بهترین خوشی ها استراحت پس از کار است.

*

وجه تمایز انسان نه جسم او بلکه روحش است.

*

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بیچاره ترین موجود روی زمین است.

*

موسیقی لذت بخش ترین هنرها است، اما چیزی به ما نمی آموزد؛ آنچه که فکر و روح آدمی را تغذیه می کند و آموزنده است، شعر و شاعری است.

پیشنهاد شده برای شما:
سخنانی زیبا از کوروش کبیر

*

وظیفه ی اصلی دولتهای حقیقی آن است که نگذارند به انسانها مانند شیء نگریسته شود و دست کم، محدودیت و نگاهبانی را به حداکثر آزادی افراد اعمال کنند.

*

هرگز با دیگران مثل ابزار کار رفتار نکنید، بلکه آنان را چون غایت و هدف بشمارید.

*

دو چیز در من شگفتی و ستایش همیشگی برمی انگیزد،آسمان پر ستاره بالای سرم و حکم اخلاقی درونم.

*

شیرین ترن نتیجه ی دقت و نظم، پیروزی است.

*

خدا را باور کنید، برای اینکه به چنین باوری محتاجید.

 *

اخلاق باید بر هنر حکومت کند.

*

آنچنان رفتار کن که رفتار تو بتواند به صورت قانون کلی درآید.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …