ایمانوئل كانت

جملات کوتاه و زیبای ایمـــانوئـل كــانت

سخنان ایمانوئل كانت(فیلسوف آلمانی)

چنان باش كه بتوانی به هر كس بگویی : مثل من رفتار كن.

*

شاعری، والاترین هنرها است.

*

آرزوهای بشر پایان ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوی دیگری دارد.

*

اگر بتوان این پرسش را بیان كرد كه آیا ما در حال حاضر در یك عصر به روشنگری رسیده زندگی می كنیم؟ پاسخ باید این باشد كه خیر، اما یقیناً در یك عصر روشنگری زندگی می كنیم.

*

آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته.

*

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است.

*

روشنگری، پایان دوران كودكی خود تحمیل كرده ی نوع بشر است.

*

شعار روشنگری این است كه توانایی دنبال كردن فهم خود را داشته باش.

*

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده.

*

بهترین خوشی ها استراحت پس از كار است.

*

وجه تمایز انسان نه جسم او بلكه روحش است.

*

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بیچاره ترین موجود روی زمین است.

*

موسیقی لذت بخش ترین هنرها است، اما چیزی به ما نمی آموزد؛ آنچه كه فكر و روح آدمی را تغذیه می كند و آموزنده است، شعر و شاعری است.

*

وظیفه ی اصلی دولتهای حقیقی آن است كه نگذارند به انسانها مانند شیء نگریسته شود و دست كم، محدودیت و نگاهبانی را به حداكثر آزادی افراد اعمال كنند.

*

هرگز با دیگران مثل ابزار كار رفتار نكنید، بلكه آنان را چون غایت و هدف بشمارید.

*

دو چیز در من شگفتی و ستایش همیشگی برمی انگیزد،آسمان پر ستاره بالای سرم و حکم اخلاقی درونم.

*

شیرین ترن نتیجه ی دقت و نظم، پیروزی است.

پیشنهاد خواندن
سخنان زیبا و آموزنده بزرگان درباره زندگی

*

خدا را باور كنید، برای اینكه به چنین باوری محتاجید.

 *

اخلاق باید بر هنر حكومت كند.

*

آنچنان رفتار كن كه رفتار تو بتواند به صورت قانون كلی درآید.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …