آلبر کامو

جملات کـوتاه و زیبای آلبر کامو

سخنان آلبر کامو؛

ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

به آنچه که ما را با برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد

تنها، انسان بودن کافی است

کدام یک را ترجیح می‌دهی

آنکه نان‌ات می‌دهد و آزادی‌ات می‌گیرد

یا آنکه نان‌ات می‌بُرد و آزادی‌ات می‌دهد؟

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد

پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد

حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد

زمانی که پول حاکم باشد

عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت

یک حکومت می تواند قانونی باشد

اما زمانی مشروعیت خواهد داشت که

در رأس ملت در نقش یک داور عدالت را تضمین کند

و منافع عمومی را با آزادی های فردی جفت و میزان کند

قانونی که مختص قدرت های مالی و نقشه ها و طرح های پشت پرده

و جاه طلبی های شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند

آزادی چیزی نیست مگر مجال بهتر شدن

در جهانی که ناگهان از هر خیال واهی و از هر نوری محروم شده است انسان احساس می کند که بیگانه است

در این تبعید دست آویز و امکان برگشتی نیست

پیشنهاد خواندن
متن های عاشقانه رمانتیک

چون از یادگار زمانهای گذشته و یا از امید ارض موعود هم محروم شده است

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده

دیروز با خاطراتش مرا فریب داد

فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …