ابو علی سینا

سخنان زیبا و حکیمانه ابو علی سینا

سخنان زیبا و جملات کوتاه ابن سینا؛

موسیقی صدای خداست

چیزی که دانش می آراید راستی است

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ

هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد

آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید

در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند

تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد

تجربه بالاتر از علم است

هر که دنیا خواهد دانش آموزد

و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست

کسی که به تمرین های بدنی می پردازد

به هیچ دارویی نیاز ندارد درمان او در جنبش و حرکت است

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر

نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند

و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند

اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند

نیک بخت ترین مردم کسی است که

کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی

انسان هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید

و از آن بیم هراس در خاطرش نشاند

آن خطر زودتر او را تعقیب می کند

پیشنهاد خواندن
اس ام اس و جملات تبریک روز پزشک

هر کس عادت کند

که به هر دلیل هر حرفی را باور کند

از صورت انسانی خارج می شود

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …