ماهی تترای بوینس آیرس
ماهی تترای بوینس آیرس

ماهی تترای بوئنوس آیرس

ماهی تترای بوینس آیرس

Buenos Aires Tetra / Hyphessobrycon anisitsi

قد این ماهی که بومی آرژانتین است تا 9 سانتیمتر می رسد. ماده ها از نرها بزرگترند. تکثیر آنها نسبتا آسان است .تخم دارای حالت چسبندگی است .بعد از تخم ریزی والدین را باید از آکوآریوم خارج کرد ، در غیر این صورت تخمهای خود را خواهند خورد. درجه حرارت لازم برای تخم ریزی آنها 24 درجه سانتیگراد است . حد قابل تحمل تغییرات درجه حرارت 21 تا 28 درجه سانتیگراد است .

 

تترای بوینس آیرس (Buenos Aires Tetra)
تترای بوینس آیرس (Buenos Aires Tetra)

تترای بوئنوس آیرس (Buenos Aires Tetra)

زادگاه تترای بوینس آیرس، آمریکای جنوبی می باشد.این ماهی گزینه ی خوبی برای نگهداری در آکواریوم هایی با گونه ماهی های مختلف است.دارای بدن کشیده ی نقره ای همراه با باله های قرمز است.

تترای بوینس آیرس سازگاری خوبی با سایر ماهی های آب شیرین دارد.نگهداری این ماهی در گروه های شش تایی یا بیشتر، با هم نوعان خود توصیه می شود.قرار دادن گیاهان مصنوعی، تکه های چوب و تخته سنگ ها، فضایی همانند محیط طبیعی زندگی این ماهی را فراهم کرده و فضاهایی را نیز برای پنهان شدن ماهی تامین می کند.از قرار دادن گیاه طبیعی در آکواریوم این ماهی خودداری کنید.چرا که این گونه ی تترا به گیاهان صدمه ی جدی وارد می کند و در بیشتر اوقات برگ آن ها را می خورد.

عکس: یک جفت ماهی تترای بوئنس آیرس
عکس: یک جفت ماهی تترای بوئنس آیرس

تترای بوینس آیرس در هر زمانی که بخواهد تخمریزی می کند و تشخیص زمان آن به خوبی ممکن نیست.به همین علت فراهم کردن فضای طبیعی برای در امان ماندن تخم ها در آکواریوم یا استفاده از زایشگاه ضروری است.پی هاش اسیدی ملایم بهترین پی هاش برای تخمریزی می باشد.پس از تخمریزی لازم است که والدین از آکواریوم خارج شوند.

این ماهی را می توان با انواع غذا ها از جمله میگوی آب شور، کرم خونی، دافنی و انواع غذاهای خشک تغذیه نمود.

تترای بوینس آیرس با ماهی های از جمله گورامی، دانیو، رازبورا، دیسکس، آنجل، گوپی، پلاتی، مولی و دم شمشیری سازگاری دارد.

تترای بوینس آیرس Buenos Aires Tetra /  Hyphessobrycon anisitsi
تترای بوینس آیرس
Buenos Aires Tetra / Hyphessobrycon anisitsi

(زمزار)

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) …