جملات کوتاه و زیبا از فیثاغورث
جملات کوتاه و زیبا از فیثاغورث

جملات کوتاه و زیبا از فیثاغورث

سخنان فیثاغورث (ریاضیدان و فیلسوف یونانی)

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است

*

خشم با دیوانگی آغاز میشود و با پشیمانی پایان میپذیرد

*

هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده

*

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

*

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم

*

انسان ،معیار همه ی چیزها است

*

بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است

*

اراده انسانی در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند.

 *

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود ، خشمناک نشود

*

تا میتوانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت

*

اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است

*

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در ژرفای روح و قلب خود جستجو کنیم

*

اگر دوست تو مرتکب خطایی شد ، از دوستی او صرف نظر مکن ، زیا که انسان در معرض خطاست.

(جملات حکیمانه)

پیشنهاد خواندن
14 حدیث گهربار درباره رزق و روزی

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …