تترای پریستلا

پرورش و نگهداری ماهی تترای پریستلا

تترای پریستلا (ایکس ری)

pristella riddlei / x-ray tetra fish 

ماهی بسیار زیبایی ست ؛ این ماهی دارای باله مخرجی نارنجی و دم قرمز رنگ و باله پشتی و شکمی به رنگ سیاه و زرد و سفید می باشد، خال سیاهی روی دو طرف بدن قابل مشاهده است.
به علاوه، خوش بنیه و صلح جوست و به ندرت بیش از 5 سانتی متر رشد می کند . پراکنش اصلی آن در طبیعت ، در شمال شرقی آمریکای جنوبی است .

ماهی تترای پریستلا
ماهی تترای پریستلا

یک ماهی اجتماعی  ست. در دمای بین 24 تا 27 درجه سانتیگراد به خوبی رشد می کند . پریستلا یک شناگر سریع است که نیاز به مقدار کافی آب تمیز و شفاف دارد تا در آن خودنمایی کند.

از لحاظ تغذیه ای ، هرچند که تقریبا هر نوع غذایی را مصرف می کند ، اما باید توجه داشت که غذاهای زنده سهم عمده ای از رژیم غذایی آن را تشکیل دهند .

تفرق جنسی در پریستلا با تماشای کیسه هوا در برابر نور قوی به راحتی تشخیص داده می شود .به این ترتیب که در جنس نر نوک دار و در ماده مدور می باشد .

تکثیر نسبت به پرورش مشکل تر است . ماهی مولد باید کاملا و به خوبی در مدت یک سال بالغ شده باشد . همین طور هر دو جنس باید تقریبا هم اندازه باشند . به علاوه جدا سازی و محدود ساختن جفت ها ممکن است به تضمین یک تخمریزی رضایت بخش کمک کند .

در مخزن تکثیر ، گیاهان پر شاخ و برگ مورد نیازند . معمولا تخمریزی در ساعات نزدیک صبح انجام میشود . ماهی های مولد با هم به یکدیگر فشار می آورند و در سطح یک مسیر حرکت می کنند . در این حالت چند تخم در سطح ریخته می شود که روی گیاهان و اطراف آن ها می افتند . پس از تخمریزی مولدین باید فورا انتقال داده شوند.
این ماهی در حدود یک سالگی بالغ می شود.

ماهی تترای پریستلا طلایی
ماهی تترای پریستلا طلایی

(زمزار)

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) …