جملات فلسفی

اس ام اس فلسفی (سری 2)

اس ام اس و پیامک فلسفی؛

مهم نیست کجا متولّد شدم

و چگونه و کجا زندگی کرده ام.

مهم این است که در آنجا که بوده ام

چگونه رفتاری داشته ام

توانگر کسی است

که به آنچه خداوند توانانصیبش کرده خرسند باشد .

زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست .

بزرگمهر

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم

که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم .

گالیله

پرحرف را که دشمن راستی

و خصم روان پاک است هرگز نپذیر .

بزرگمهر

براستی ؛ ای کاش جنون شان را

حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت .

اما دریغ که فضیلت شان

در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار .

فردریش نیچه

فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند

با تلنگری فرو می ریزند .

اُرد بزرگ

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان

به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.

سیسرو

شما نمی توانید به یک نفر

چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید .

فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.

گالیله

در میان دو دشمنی میفکن

که ایشان چون صلح کنند

تو در میانه شرمسار باشی

سعدی

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد

در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار

اُرد بزرگ

خوشبختی میان خانه ی شماست

بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید

مارک اورل

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی

پیشنهاد خواندن
اس ام اس جدید (سری 4)

که تنها شوی .

اُرد بزرگ

غذایی را بخور که می پسندی

لباسی را پبوش که مردم می پسندند.

ادیبان

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پربهاست.

لقمان

داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم

چرا حقیقت و اخلاق را

نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟

شامفورت

(اس ام اس جدید)

همچنین ببینید

عید مبعث

پیام های زیبا برای تبریک عید مبعث

( اس ام اس های زیبا برای عید مبعث ) پیام های زیبا برای تبریک …