ماهی تترای سیاه (بلک ویدو)
ماهی تترای سیاه (بلک ویدو)

ماهی تترای سیاه دامن دار (Black Widow Tetra)

ماهی تترای سیاه دامن دار (بلک ویدو)

Gymnocorymbus Ternetzi

اندازه این ماهی که بومی پاراگوئه است تا 5/5 سانتیمتر می رسد .دارای بدنی پهن و نازک و رنگ آن خاکستری تا سیاه می باشد .نرها همواره از ماده ها کوچکترند .نوزادها به صورت دسته جمعی با حرکاتی مشابه حرکت دقیق نظامی ها شنا کرده و گاهی مثل اینکه به آنها فرمان داده شود یکباره همه با هم تغییر جهت می دهند .در سالهای اخیر نژادی از این ماهی درست شده است که دارای باله های پشتی و مخرجی و همچنین انشعابات باله دمی طویل می باشد .

اغلب اوقات تترای بیوه‌ مشكی پوش (Black Widow Tetra) با تترای فانتوم سیاه (Black Phantom Tetra ) اشتباه گرفته می‌شود. تترای بیوه‌ مشكی پوش دارای سه خط عمودی بر روی بدنش و باله دمی سفید رنگ می باشد و تترای فانتوم سیاه دارای دو خط عمودی بر روی بدنش و باله دمی سیاه رنگ می باشد.همچنین تفاوت باله های تحتانی آنها كاملا قابل مشاهده است.

گونه های albino (سفید و بدون رنگ) و همچنین ماهی های باله دراز از این نژاد احتیاج به مراقبت های بیشتری داشته و نگهداری از آنها در مقایسه با دیگر گونه ها سخت تر است. چرا که آنها دارای باله های ظریف تری هستند و احتمال آسیب پذیری باله های آنها بسیار زیاد است.

گالری تصاویر تترای بیوه سیاه (بلک ویدو)

ماهی تترای سیاه
ماهی تترای سیاهماهی تترای سیاه
تترای دامن مشکی
تترای دامن مشکی
تترای سفید (آلبینو) دامن دار
تترای سفید (آلبینو) دامن دار
ماهی تترای سیاه (بلک ویدو)
ماهی تترای سیاه (بلک ویدو)
تترای سیاه باله بلند نر
تترای سیاه باله بلند نر
تترای سفید
تترای سفید

 (زمزار)

پیشنهاد خواندن
پروانه ماهی ها (Chaetodontidae)

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) …