پروانه ماهی به نت +عکس

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)+عکس

پراکنش این ماهی از سواحل شرقي آفريقا تا هند و چين، ژاپن، جزاير اقيانوس کبير تا تاهی تی (ولي به جزاير هاوايي نمي‌رسد)می رسد.

دارای بدنی زرد رنگ بوده که لکه ای سیاه رنگ(خال بزرگ سياه) روی بدن آن با حلقه آبی رنگی احاطه شده است ممکن است به وسيله لکه سياه‌رنگی که روی آن قرار مي‌گيرد، نامشخص گردد. دو خط آبی روي بدن که به شکل عدد 7 ‏می باشد منحصراً در اين ماهی ديده مي‌شود. طول آن تا 22 سانتیمتر هم می رسد.

پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)
پروانه ماهی به نت (Chaetodon Bennetti)
پروانه ماهی به نت +عکس
پروانه ماهی به نت +عکس

(زمزار)

پیشنهاد خواندن
ماهی تترای پرچمی

همچنین ببینید

پروانه ماهی مایو

پروانه ماهی مايو (Chaetodon Meyeri)

(ماهیان آب شور ) پروانه ماهي مايو (Chaetodon Meyeri) + تصاویر این پروانه ماهی بومی …