دوشیزه ماهی یا دامسل ها
دوشیزه ماهی یا دامسل ها

دوشیزه ماهی ها (Abudefduf)

دوشیزه ماهی (Abudefduf) یا دامسل ها+تصاویر

ماهی های این خانواده جزء معروف ترین ماهی های آکواریوم آب شور به حساب می آیند.علاوه بر کوچک بودن، مقاومت، زیبایی و فراوانی، قیمت آن ها نیز نسبتا” مناسب است.تنها ایراد آن ها در آکواریوم حالت ستیزه جویی آن ها است.این ماهی ها، منطقه ای را به عنوان قلمرو خود انتخاب کرده و هر نوع ماهی یا حیوان دیگری را که وارد آن شود، به شدت بیرون می رانند.

دوشیزه ماهی ها را می توان تقریبا” در تمام آب های مناطق استوایی جهان مشاهده کرد.این ماهی ها را می توان در آب های کم عمق اطراف جزایر مرجانی صید نمود.برخی از گونه های دوشیزه ماهی ها همزیستی جالبی را با مرجان ها و شقایق های دریایی تشکیل می دهند.

ماهی های این خانواده جزء اولین گروه ماهی های دریایی هستند که در آکواریوم تخمریزی نموده اند.در مقایسه با ماهی های آب شیرین، این ماهی ها از نظر لانه سازی و حفاظت از تخم ها و نوزاد ها شباهت زیادی به سیکلید ها دارند. دوشیزه ماهی نر وظیفه ی لانه سازی و تمیز کردن سطح سنگ ها و آماده کردن آن ها را برای تخمریزی دارد.در این زمان ماهی نر تغییر رنگ داده و با انجام نوعی حرکات حلقه زنی به ماهی ماده ی نزدیک به خود خبر می دهد که همه چیز برای جفتگیری آماده است.اگر ماهی ماده نیز آمادگی تخمگذاری را داشته باشد، دعوت ماهی نر را قبول کرده و تخم ها را در محلی که قبلا” انتخاب شده است می ریزد و ماهی نر نیز تخم ها را بارور می نماید.ماهی نر پس از تخمریزی، ماهی ماده را از لانه خارج کرده و تا زمان خروج نوزاد ها از تخم ها محافظت می کند.گاهی ممکن است که چند ماهی ماده در یک لانه تخمریزی نمایند.

پیشنهاد خواندن
ماهی تترای نورتابان

غذای طبیعی دوشیزه ماهی ها نسبت به گونه ی آن ها متفاوت است.برخی از گونه ها گیاه خوار و برخی گوشتخوار هستند.بیشتر دوشیزه ماهی ها همه چیز خوار بوده و از غذاهایی مانند خزه ها، کرم ها، سخت پوستان کوچک، مواد پوسیده و انواع مختلف کف زیان و پلانکتون های ریز جانوری تغذیه می نمایند.

دوشیزه ماهی ها
دوشیزه ماهی ها

عکس دوشیزه ماهی ها

(زمزار)

همچنین ببینید

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula - Raccoon butterflyfish)

پروانه ماهي ماسک‌دار (راکون خط قرمز)

پروانه ماهی ماسک‌دار (راکون خط قرمز) (Chaetodon Lunula – Raccoon butterflyfish) پروانه ماهي راکون خط قرمز (ماسک دار) …