رالف والدو امرسون
رالف والدو امرسون

جملات زیبـایی از رالف والدو امرسون

سخنان رالف والدو امرسون (نویسنده آمریکایی)

علف هرز چیست؟ گیاهی كه نیكویی‌های آن هنوز كشف نشده است

*

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند

*

مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد

*

فردا، غریبه‌ای، استادانه، درست آنچه را در همه‌ی زندگی به آن اندیشیده‌ایم و احساس كرده‌ایم، خواهد گفت

*

آنگاه كه انسان در برابر خود می ایستد، به نظر می رسد همه چیز سد راه اوست

*

مشورت هنری است كه به كمك آن می توانید همه را به همكاری با خود وادارید

*

توان با هم خندیدن، لازمه‌ی عشق است

*

یكی ار خوبی‌های دوستی این است كه شما می‌توانید نزد دوستانتان، نادان باشید

*

خرد مانند الكتریسیته است. هیچ فردی نیست كه همیشه خردمند باشد، ولی افراد سزاوار خردمندی، اگر در مسیر درست قرار بگیرند، اندك زمانی خردمند می‌شوند؛ مانند شیشه، كه اگر آن را مالش دهی، مدتی كوتاه به نیروی الكتریسیته مجهز می‌شود

*

توانگر راستین كسی است كه مالك روزش باشد. هیچ پادشاهی، هیچ انسان پولداری و هیچ پری و دیوی، دارای چنین نیرویی نیستند

*

مردان كم مایه به شانس باور دارند، مردان بااراده و خردمند، به علت و معلول

*

از درستی و راستی خود، همانند یك چیز مقدس نگاهبانی كنید

*

جان را به هیجان آورید، آنگاه آب و هوا و دهكده و شرایط شما در دنیا همگی ناپدید می شوند، دنیا استواری خود را از دست می دهد، هیچ نمی ماند جز جان و وجود پاك خداوندی كه در آن زندگی می كند

*

ثبات نابخردانه، زاییده ی مغزهای كوچك است

*

برای ذهنی كدر و تاریك، طبیعت اندوهگین است. برای ذهنی روشن، كل دنیا در حال درخشیدن و سرشار از نور است

*

نیرویی كه در انسان نهفته است، طبیعتی تازه دارد و هیچ كس جز او نمی داند كه چه می تواند انجام دهد و خودش هم تا زمانی كه آن را نیازماید از آن آگاهی ندارد

*

شكوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم، لبخند با محبت و شادی همنشینی نیست، بلكه الهامی روحانی است كه هر زمان فرد كشف می كند شخصی دیگر باورش دارد و می‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست می‌دهد

*

هر اندازه كه دنیا را برای یافتن زیبایی زیر پا بگذاریم، باز هم باید آن را با خود ببریم، وگرنه زیبایی را نخواهیم یافت

*

طبیعت، پرده‌ای بسیار نازك است، زیرا حضور مطلق شكوه و بزرگی خداوندی از میان همه چیز پدیدار می شود

*

یك ستایش كوچك، نتایجی عالی در پی دارد

*

انسانهای بزرگ كسانی هستند كه دریافته‌اند نیروی معنوی بسیار تواناتر از نیروی مادی است و اندیشه و خرد است كه بر دنیا حكم می‌راند

*

برخی از دیدگاهها، ما را جوان می‌بینند و جوان نگاه می‌دارند. چنین دیدگاههایی، عشق‌های جهانی و زیبایی‌های جاودانه‌اند

*

پاداش كاری كه خوب انجام گرفته همان انجام آن كار است

*

كسی كه نتواند بر ترس غلبه كند، هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته است

*

به آدمها اعتماد كن تا با تو صادق باشند

*

یگانه راه دوست پیدا كردن این است كه اول خودمان اظهار دوستی كنیم

*

زینت خانه به دوستانی است كه در آنجا تردد می كنند

*

یك دوست شاد، همچون شمعی در محفل یاران است

*

به ازاء هر دقیقه عصبانیت، شصت ثانیه شادی را از دست می دهید

*

انسان های بزرگ آنهایی هستند كه روان، قوی تری از هر نیروی مادی می دانند و بر این باورند كه انگار بر حكومت دارند

*

وقتی فرد در فشار درد و رنج باشد و مانند افراد شكست خورده به نظر برسد، تازه فرصت پیدا می كند چیزی یاد بگیرد

*

مردان بزرگ كسانی هستند كه می دانند اندیشه های بزرگ بر جهان حكم می رانند

*

چیزی ساده تر از بزرگی نیست؛ آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است

*

هر انقلابی ابتدا جرقه ای از اندیشه های یك انسان بوده است

*

وقتی كه پیر می شویم، صورت زیبا به سیرت زیبا می پیوندد

*

اقبال، نام دیگر پایداری در هدف است.

*

كسی را كه هیچ حقی ندارد، زودتر از كسی كه نیمی از حق به جانب اوست، می توان قانع كرد

*

اولین ناآگاهی سیگار این است كه هنگام كشیدن آن در عین بیكاری تصور می كنیم كاری انجام می دهیم

*

كسی كه از تمام كمك های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصأ وارد میدان شود و به نیروی خود برپا ایستد، كسی است كه نیرومندی و موفقیت را برایش پیش بینی می كنم

*

اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد، اما حقیقت این است كه در طی جنگ، بحران عظیمی در حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود

*

اگر هركس با فكر خود و بدون نفوذ خارجی برای رسیدن به هدفش كوشش كند، سرانجام، طبیعت تسلیم او شده و دنیا به او روی می آورد

*

اگر زنجیری به گردن دیگری بیندازید، سر دیگر آن به گردن خودتان گره می خورد

*

بالاترین پیمانی كه می توانیم با دوست خود ببندیم این است: “بیا تا ابد اعتماد بین ما حاكم باشد

*

هر انسانی را باید به دلیل خوبی هایش گرامی داشت

*

تمدن، نتیجه نفوذ زنان پارسا است.

*

یک قهرمان شجاع تر از یک انسان معمولی نیست ولی چند دقیقه بیشتر شجاع است

*

صدای آنچه انجام می دهید، به قدری بلند است كه آنچه می گویید، شنیده نمی شود

*

جهان هستی به كسی كه می داند به كجا می رود، راه نشان می دهد

*

به خانه‌ی دوست خود زیاد رفت و آمد كن، چرا كه اگر به او سر نزنی، علف‌های هرز، مسیر روبروی خانه‌ی او را خواهند بست

*

یك دوست می تواند به راستی، شاهكار طبیعت به شمار آید

*

كارهایی را انجام بده كه از آنها می ترسی.در این صورت، مرگ ترس را حتمی بدان. ابتدا از پرتگاه به پایین بپر تا در بین راه، بال پرواز خود را بسازی

*

شادی، عطری است كه نمی توانی به دیگران بزنی، مگر آنكه قطره هایی از آن را به خودت بزنی

*

باید در كارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم و همان را كه وجدان به ما نشان می دهد، در پیش بگیریم.

*

برده فقط یك آقا دارد، اما شخص طمعكار نسبت به هر كسی كه او را یاری كند، برده است

*

ما مالك اسباب مادی نمی شویم، بلكه بنده ی آن می گردیم

*

آنچه را كه به دنبالش هستیم خواهیم یافت و آنچه را كه از آن می گریزیم از ما خواهد گریخت

*

بزرگ ترین شكوه و سربلندی ما نه در هرگز سقوط نكردن، بلكه در ” برخاستن ” پس از هر شكست است.

*

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانی احساس می شود كه از میان ما رفته باشند

*

هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر انسان میخواهد دگرگونی در زندگیش روی دهد، باید از دل و جان آغاز کند تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد

*

بزرگترین موفقیت عبارت است از اعتماد یا سازش كامل بین اشخاص صمیمی

*

چه آسان می توان مطابق عقاید دیگران زندگی كرد، چه آسان می توان در خلوت و انزوا مطابق نظرات خود رفتار نمود، اما بزرگ آن كسی است كه در میان مردم، استقلال رای خود را در عین صمیمیت و مهربانی حفظ كند

*

وقتی می دانیم به خواسته هایمان می رسیم شایسته است كه اهداف و آرزوهای ارزشمند را طلب كنیم

*

هر شیرینی به تلخی و هر تلخی به شیرینی آمیخته است و هر زشتی از زیبایی نیز بهره دارد

*

در قانون هستی، شادی، آرامش و آزادی زمانی تحقق می یابند كه آنها را ببخشیم

*

یك انسان متعالی به اندازه ای كه بزرگ می اندیشد، بهتر نیز زندگی می كند

*

بر روی قلب خود بنویسید كه هر روز، بهترین روز سال است

*

خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است كه صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …