جملات کوتاه و زیبای دالای لاما
جملات کوتاه و زیبای دالای لاما

جملات کوتاه دالای لاما

سخنان دالای لاما؛

با زمين مهربان باش
*
سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي
*

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است
*
آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير
*
سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود
*
به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد
*
قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد
*
هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار
*
هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن
*
آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار
*
به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است
*
نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد
*
فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات
*
در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن
*
دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است
*
به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد
*
كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري
(جملات حکیمانه)

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …