اس ام اس های زیبای دوستانه
اس ام اس های زیبای دوستانه

پیامک های جدید دوستانه

اس ام اس های جدید دوستانه؛
پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند،و انسانها به دلهای پاک؛ زیرا دلهای پاک چون برکه ها آرامند،بى انتها،و قابل اعتماد
قلب پاکت پایدار…
*
*
مرام خدا رو باش با اینکه همیشه میتونه مچمو بگیره ولی دستمونو میگیره!!!
*
*
توهرگز پژمرده نخواهی شد چون ریشه ات مهربانیست چیزیکه شایسته هرکسی نیست…!
*
*
خار خندید و به گل گفت:سلام و جوابی نشنید
خار رنجید ولی هیچ نگفت…ساعتی گذشت
گل چه زیبا شده یود!دستی آمد که بچیند گل را
گل سراسیمه ز وحشت افسرد
لیک آن خار در آن دست خلید و گل از مرگ رهید!!
راستی؟
گل اگر خار نداشت…!!
*
*
چه ظریفانه است خلقت قلب آدمی،به کلامی میشکند،به لحنی میسوزد، به نگاهی جان میگیردو به یادی می تپد.
*
*
کاش در کتاب قطور رفاقت سطری باشیم ماندنی نه حاشیه ای از یاد رفتنی…
*
*
سرفراز باد،دوستی که دراین “باهم نبودنها” بودنش همیشه دریادم استواراست.
*
*
حتی اگر در حق من چون چوپانی دروغگو رفتار کنی من خوشم چون تنهایی در بین گرگها وا همه دارم
*
*
اگر هیچوقت بعد از هرلبخندی خدا را شکرنمیکنید
حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید
*
*
دوستت دارم بی ادعا آنقدر که برای نوشتن از تو بی هوا شاعر میشوم
*
*
هنگامی ک در زندگی اوج میگیری
دوستانت میفهمند تو چ کسی بودی
اما هنگامی ک در زندگی,ب زمین میخوری
*
*
اگر مشکلات شما در زندگی به بزرگی یک کشتی است
هرگز فراموش نکنید که نعمت هاایتان به وسعت یک اقیانوس است
آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسی بودند!
*
*
حوصله ی جمع و تفریق ندارم, ی ضرب خــــــــــــرابتمً!
*
*
اینکه خودتان را دوست بدارید از خودتان مراقبت کنید و خوشبختی تان را یک اولویت بدانید خود خواهی نیس بلکه یک ضرورت است
*
*
غروب غمگین ترین تصویر از غروب مائیم که از هم جداییم
*
*
اینقدر ورق های زندگیم را بهم نریز “حکم ” همان “دل” است ک برای تو می تپد….
(اس ام اس جدید)

پیشنهاد خواندن
اس ام اس های قشنگ

همچنین ببینید

دوستانه

متن های دوستانه و جمله های ناب رفاقتی

متن های دوستانه و جمله های ناب رفاقتی ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم …