آناتـول فـرانـس
آناتـول فـرانـس

جملات زیبای آناتول فرانس

  سخنان آناتول فرانس؛
دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی.
*
تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.
*
خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی.
*
تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند.
*
خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.
*
دانشمند کسی است که فرق میان “من می دانم” و “من می پندارم” را می داند.
*
نقص مهم امپراتوریهای بزرگ دنیا این بود که قوانین را مغزهای قوی برای مردان قوی می نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمی گرفتند.
*
زیبایی چنان پرشکوه و مقدس است که هرجا به وجود آید هر قدر در طول قرون و اعصار دستهایی ملل وحشی به انهدام آن بکوشند باز آثار آن پابرجا می‌ماند.
*
در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست.
*
تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است.
*
در زیر آسمان کبود همه چیز ممکن است حتی غلبه راستی بر دروغ.

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.
*
در نظام دیکتاتوری، دارایی یکی از امور برازنده است. در نظام دموکراسی، دارایی تنها امر برازنده است.
*
مذهب خدمت بزرگی به عشق نمود زمانی که آن را گناه نامید.
(جملات حکیمانه)

پیشنهاد شده برای شما:
جملات زیبای فرانسیس بیكـن

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …