مولانا

هفت نصیحت و پند از مولانا

(جملات و سخنان حکیمانه)

هفت نصیحت و پند مولانا ؛

۱) گشاده دست باش ، جاری باش ، کمک کن ( مثل رود )
۲) باشفقت و مهربان باش ( مثل خورشید )
۳) اگرکسی اشتباه کرد آن رابپوشان ( مثل شب )
۴) وقتی عصبانی شدی خاموش باش ( مثل مرگ )
۵) متواضع باش و کبر نداشته باش ( مثل خاک )
۶) بخشش و عفو داشته باش ( مثل دریا )
۷) اگر میخواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش ( مثل آینه مثل عشق خدائی که در دل عاشقانه خدائی هست )

(زمزار)

پیشنهاد خواندن
جملات آموزنده دکتر مصطفی چمران

همچنین ببینید

عکس نوشته محبت

جمله های تامل برانگیز

( جملات زیبا ) جمله های تامل برانگیز زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره …