Silvertip tetraتترا سیلور تیپ

ماهی تترای سیلور تیپ ( Silvertip tetra )

ماهی تترای سیلور تیپ (هاسیمانیا نانا)

( hasemania_nana / Silvertip tetra )

این ماهی با وقار گروهی برای نگهداری در آکواریوم های اجتماعی بسیار مناسب است . تا 5 سانتی متر رشد نموده و بومی آب های برزیل می باشد که در مخازن اجتماعی با رشد و نمو متراکم گیاهی در اطراف و فضای آزاد کافی برای شنا بهترین احساس را خواهد داشت . در صورت ایجاد زمینه ای تیره و روشنایی ملایم شده توسط گیاهان شناور نه تنها رنگ های این ماهی بهتر نمود می یابد بلکه همچنین ماهی به وضوح احساس راحتی می کند .

آنها با سایز کوچکی که دارند نیازی به مخازن خیلی بزرگ نداشته و آکواریوم های با 60 سانتی متر طول هم کفایت خواهد نمود .

این ماهی را در گله ای تقریبا 6تایی نگه دارید ، زیرا ماهیان تک یا فقط به صورت یک جفت نگهداری شده ، خیلی خجالتی بوده و هرگز رنگ مسی پر رنگشان را نمایش نخواهند داد …

خلق و خو : صلحجو و آرام و فعال

این ماهی نسبت به وضعیت آب به طور خاصی حساس نیستند اما اسیدیته جزیی ( ph حدود 6/5 تا 6/8 ) و آب سبک را در یک محدوده دمایی 20 تا 25 درجه سانتی گراد ترجیح می دهند .

رژیم غذایی : همه چیز خوار

نکته : این تتراها به سختی غذا را از کف برخواهند داشت .

جنسیت مولدین را می توانید از ظاهر خیلی باریکتر نرها و رنگهای متراکم ترشان به هنگام بلوغ تشخیص دهید .

(زمزار)

تصاویر ماهی تترا سیلورتیپ

تترا سیلور تیپ ( hasemania_nana / Silvertip tetra ) تترا سیلور تیپ ( hasemania_nana / Silvertip tetra ) Silvertip tetraتترا سیلور تیپ

همچنین ببینید

نور در آکواریوم

آشنایی با مهمترین پارامترهای نور در آبزی دان (آکواریوم)

(برپایی و ساخت آکواریوم ماهیان زینتی ) آشنایی با مهمترین پارامترهای نور در آبزی دان …