(اشعار و دلنوشته های عاشقانه)

تو و با لاله رویان، گل ز شاخ عیش چیدن ها … (رهی معیری)

(اشعار و دلنوشته های عاشقانه)

تو و با لاله رویان، گل ز شاخ عیش چیدن ها … (رهی معیری)

تو و با لاله رویان، گل ز شاخ عیش چیدن ها
من و چون غنچه از دست تو، پیراهن دریدن ها

تو و چون بخت سرکش از من مسکین رمیدن ها

من و چون اشک حسرت در پیت هر سو دویدن ها

من و از طعنه ی هر خار ، چون بلبل فغان کردن
تو و در دامن اغیار ، چون گل آرمیدن ها

من و پیوند مهر از جان بریدن در هوای تو
تو و از مهربانان، رشته ی الفت بریدن ها

من و همچون غبار از ناتوانی، ره نشین گشتن
تو و همچون صبا، بر خاک من دامن کشیدن ها

به من بفروش ناز ای تازه گل، چندانکه می خواهی
که تا جان و دلی دارم، من و نازت خریدن ها

اگر غیر از حدیث یار و جز دیدار او باشد
چه حاصل جز ندامت، از شنیدن ها و دیدن ها

رهی آخر ز غوغای رقیبان رفتم از کویش

من و بار دگر از دور آن دزدیده دیدن ها

(رهی معیری)

همچنین ببینید

(شعر) دل همنشین ناله شبگیر شد، گرفت …!

( شعر و دلنوشته زیبا ) اشک قلم … محمد جوکار از ابتدا که حضرت …